"Porozmawiajmy o Tarnowie" - akcja społeczna Roberta Wardzały
access_time 2010-03-06 10:48:40
„Porozmawiajmy o Tarnowie” to akcja społeczna, która zostanie przeprowadzona w najbliższy piątek (5 marca) w godz. od 14.00 do 18.00 w Centrum Handlowym Echo oraz w sobotę (6 marca) w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Handlowym Max. Podczas trwającego kilka godzin dyżuru będę do dyspozycji mieszkańców wysłuchując się w ich opinie na temat problemów miasta. - zapowiada Radny.

Chcąc lepiej poznać poglądy tarnowian będę ich zachęcał do wypełnienia specjalnie przygotowanej ankiety, w której mieszkańcy Tarnowa będą mogli podzielić się swoimi pomysłami na przyszłość miasta i wyrazić swoje uwagi dotyczące bieżącej pracy samorządu lokalnego.

Mam nadzieję, że taka forma bezpośredniego spotkania zostanie przez mieszkańców dobrze przyjęta. Sam pomysł akcji zrodził się w związku z licznymi uwagami dotyczącymi dyżurów radnych. Wiele osób jest zdania, że dyżury radnych powinny odbywać się w dni wolne od pracy, bo dla większości mieszkańców zainteresowanych kontaktem z radnymi jest to jedyny możliwy termin.

Jako radny w pełni popieram takie sugestie i zamiast oczekiwać na tarnowian w pokoju w Urzędzie Miasta w godzinach pracy większości mieszkańców, będę czekać na nich służąc im swoją osobą tam, gdzie oni są. Nie mam wątpliwości, że chcąc wypełniać dobrze mandat radnego trzeba mieć możliwie często bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Dopiero znając ich poglądy na temat pracy samorządu można w sposób pełny i efektywny reprezentować wyborców w Radzie Miejskiej.

Poprzez akcję „Porozmawiajmy o Tarnowie” chciałbym też zachęcić tarnowian do aktywnego udziału w życiu publicznym i korzystania z przywilejów demokracji dającej każdemu możliwość wpływania na decyzje władz. Jeśli akcja spotka się z przychylnością mieszkańców, w przyszłości będę ją powtarzał.


Robert Wardzała, Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A