Honory dla strażaków ochotników
access_time 2016-05-27 11:07:00
Kolejnych dziesięciu strażaków ochotników z powiatu tarnowskiego zostało wyróżnionych i nagrodzonych przez Starostę Romana Łucarza. Stało się to podczas obchodów jubileuszu 150-lecia tarnowskiej straży.

Wyróżniających się strażaków ochotników z Powiatu Tarnowskiego Starosta Roman Łucarz dodatkowo uhonorowuje corocznie w maju od 2013 roku, kiedy to stanął na czele Zarządu powiatu. Jest to jego inicjatywa. Chce w ten sposób - tłumaczy - w wymowny sposób doceniać ich społeczną pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

W tym roku na tarnowskim rynku dyplomy oraz skromne upominki otrzymali następujący druhowie z jednostek OSP: Andrzej Jarocha, Jan Kulinowski, Andrzej Witek, Adam Stawarz, Marian Jasnos, Ksawery Stefańczyk, Marian Nowak, Robert Ługowski, Mieczysław Kawa i Łukasz Łach.

Natomiast już 28 maja w Kąśnej Dolnej wręczone zostaną dofinansowania do mobilności bojowej jednostek OSP, na które w tym roku Zarząd Powiatu Tarnowskiego przeznaczył prawie 300 tys. zł. Na 130 jednostek OSP w powiecie wnioski złożyło 119 jednostek i wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. Otrzymane z powiatu pieniądze strażacy będą mogli przeznaczyć na drobne remonty w remizach, zakup dodatkowego wyposażenia czy umundurowania.

Warto zaznaczyć jeszcze, że starostwo da 20 tys. zł na tegoroczny powiatowy przegląd orkiestr dętych działających przy jednostkach OSP. Każda biorąca w nim udział orkiestra otrzyma jakiś nowy instrument.

- Podtrzymujemy, a nawet rozszerzamy dobrą współpracę z ochotniczymi strażami, gdyż pełnią one niezwykle ważne funkcje w lokalnych społecznościach - mówi Starosta Roman Łucarz. - Strażacy ochotnicy są prawie przy każdym zdarzeniu i bezinteresownie pomagają. Równie ważna jak działalność bojowa jest też działalność profilaktyczna oraz aspekt wychowawczy. Konkursy, pogadanki w szkołach to wszystko sprawia, że wzrasta świadomość w tym temacie. A młodzi ludzie wstępując do straży uczą się dyscypliny, pracy w zespole.

Ochotnicze Straże Pożarne to obecnie największa organizacja w Powiecie Tarnowskim. Liczy 7200 członków.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A