„Twoja bierność wspiera przemoc” - w Tarnowie rusza 11. edycja kampanii "Biała Wstążka"
access_time 2022-11-28 11:55:00
„Twoja bierność wspiera przemoc” - pod takim hasłem przebiegać będzie tegoroczna, 11. edycja kampanii „Biała Wstążka”. Jej cel to przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na zjawisko przemocy wobec dziecka oraz zachęcenie do zdecydowanej reakcji na zachowania przemocowe.

Kampania "Biała Wstążka" zainaugurowana zostanie we wtorek, 29 listopada, w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie. O godzinie 9 rozpocznie się tam konferencja „Strategie Pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie alkoholowej”, dedykowana wszystkim służbom oraz instytucjom z terenu Tarnowa zaangażowanym w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykład szkoleniowy podzielony zostanie na trzy bloki tematyczne: „Dziecko jako świadek i osoba doznająca przemocy w rodzinie” (poprowadzi Marek Mudant), „Jak alkoholizm rodziców wpływa na dziecko” (poprowadzi Beata Bocian-Waszkiewicz) oraz „Narzędzia prawne w ręku członków grupy roboczej - rola przedstawicieli poszczególnych instytucji w pomocy dziecku krzywdzonemu (poprowadzi Marek Mudant). Konferencję zakończy panel dyskusyjny.

Jak czytamy na stronie organizatora, z danych zebranych w ramach kampanii „Dzieciństwo Bez Przemocy", w 2001 roku, wynika, że 60 procent dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci poniżej dziewiętnastego roku życia. Co szósty dwunastolatek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów, takich jak siniaki i zadrapania, 47 procent dzieci co najmniej raz doświadczyło poniżających form przemocy werbalnej ze strony matki lub ojca, 8 procent twierdzi, że przynajmniej raz dorośli zachęcali je do wspólnego oglądania filmów pornograficznych, a 3,6 procent przeżyło z dorosłymi kontakt fizyczny o charakterze seksualnym. Opisywane zjawisko dotyczy w takim samym stopniu rodzin o wysokim statusie społecznym i ekonomicznym oraz rodzin z tak zwanego marginesu społecznego.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Usług Społecznych w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa.

ac / źródło CUS, fort. Pixabay

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821