Wroc do strony głównej Tarnów - Tarnow.net.pl
Starostwo Powiatowe w Tarnowie nadal z certyfikatem
Dodano: 2010-07-19

W dniach 13-14 lipca br. zespół audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Tarnowie pierwszy audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System zintegrowany jest w oparciu o wymagania trzech norm: PN-EN-ISO 9001:2009 – Systemy Zarządzania Jakością, PN ISO/IEC 27001:2007 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, PN-N-18001:2004 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Był on certyfikowany dokładnie rok temu. Zespół audytorski wystąpił o przedłużenie ważności certyfikatu PCBiC oraz międzynarodowego certyfikatu IQ-Net na kolejny rok.

Audyt nadzoru przeprowadzany jest przez jednostkę certyfikującą co roku i ma za zadanie wykazać czy Starostwo działa zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, czy spełnia wymagania norm w oparciu o które nadano certyfikat a w konsekwencji rzecz najważniejsza - czy spełnia wymagania klienta. Przez dwa dni audytorzy wnikliwie badali funkcjonowanie urzędu. Sprawdzano w jaki sposób realizowane są procesy główne w urzędzie, czyli w jaki sposób obsługiwany jest klient. Zwracano uwagę przede wszystkim na jakość obsługi, badano terminowość usług realizowanych przez urząd, ich poprawność, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz w jakim stopniu spełniane są wymagania i oczekiwania klienta. Sprawdzono organizację wewnętrzną Starostwa, tzn. sposób i jakość obiegu informacji w urzędzie, sposób w jaki urząd nadzoruje dokumenty oraz powierzoną mu przez klienta własność, czy wszystkie działania są identyfikowalne a więc czy są prowadzone zapisy – kto, na jakim stanowisku i kiedy uczestniczył w załatwianiu danej sprawy. Przeanalizowano również wyniki badań satysfakcji klienta, które to badania Starostwo przeprowadza co roku.

Ważnym elementem audytu było sprawdzenie, w jaki sposób urząd gromadzi, przechowuje, przetwarza i udostępnia informację. Dokładnie sprawdzono mechanizmy zabezpieczenia informacji i danych - zarówno tych, które gromadzone są w formie elektronicznej, jak i papierowej. Badano, czy jest ona udostępniana w sposób właściwy, tzn. tym podmiotom, które są uprawnione do jej otrzymania lub wglądu, czy jest ona zabezpieczona przed utratą lub zniszczeniem i czy ustanowione są właściwe mechanizmy kontroli nad jej przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem.

Kolejnym obszarem audytu było sprawdzenie, w jaki sposób urząd zapewnia właściwe warunki lokalowe oraz bezpieczeństwo obsługi dla swych klientów i pracowników. Dokonano przeglądu środowiska pracy i obsługi klientów, badano, czy miejsce w którym klient załatwia swoje sprawy jest wygodne, łatwo dostępne a przede wszystkim czy jest bezpieczne. Dlatego dokładnie sprawdzono wszelkie ustanowione procedury związane z ewakuacją budynków, zagrożeniami terrorystycznymi oraz procedury, które zapewniają ciągłość działania urzędu w przypadku wystąpienia zagrożenia zewnętrznego. Dokładnie przeglądnięto sposób nadzoru na instalacjami infrastruktury budowlanej, sprawdzono zasady prowadzenia serwisu sprzętu technicznego maszyn i urządzeń.

Przeprowadzony audyt potwierdził zgodność obowiązujących w Starostwie zasad obsługi klientów z rygorystycznymi wymaganiami wszystkich trzech norm. Audytorzy bardzo pozytywnie zaopiniowali przyjęty w Starostwie Powiatowym w Tarnowie sposób obsługi klienta i sposób organizacji wewnętrznej urzędu. Wysoko ocenili sprawność funkcjonowania urzędu, którą zbadali w oparciu o ustanowione wskaźniki jakości procesów. W ocenie audytorów na szczególne podkreślenie zasługuje fakt iż sprawy z zakresu administracji publicznej załatwiane są w urzędzie w czasie średnio od 50% do 80% krótszym niż wymaga tego ustawodawca. Audytorzy stwierdzili, że Starostwo prowadzi obsługę klienta w sposób kompetentny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zgodny z normami, w oparciu o które został poznany certyfikat. Wszelkie dane, dokumenty i informacje gromadzone i przetwarzane przez urząd są właściwie zabezpieczone przed utratą poufności i integralności oraz są one dostępne we właściwym zakresie dla osób i podmiotów upoważnionych do ich otrzymania. Budynki, pomieszczenia i środowisko, w którym Starostwo obsługuje klientów są zdaniem audytorów właściwie przystosowane do tej obsługi, są one wygodne, bezpieczne i co ważne - w sposób ciągły poprawiana jest ich jakość.

Zespół audytorski wystąpił do Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania o przedłużenie Starostwu Powiatowemu w Tarnowie ważności certyfikatu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz międzynarodowego certyfikatu IQ-Net (International Certification Network) na kolejny rok. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Starostwo Powiatowe w Tarnowie jest pierwszym i jak na razie jedynym urzędem administracji powiatowej w Polsce, w którym ustanowiono i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania. Dotychczas systemy zintegrowane to jeszcze duża rzadkość, większość funkcjonujących systemów zarządzania oparta jest jedynie na normie jakościowej. Dodatkowym plusem systemu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie jest to, że oparty jest on na pełnym, elektronicznym obiegu dokumentów.


Info: Starostwo Powiatowe w Tarnowie 
Galeria (1 fotografii)
DYSKUSJA MODEROWANA
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twój komentarz pojawi się na stronie po zaakceptowaniu go przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowany żaden komentarz zawierający wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Komentarze ( 0 )


Tarnow.net.pl  |   Kontakt  |   Reklama
Tarnow.net.pl - Dobre strony Tarnowa (c) Integra 2003-2015. Kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą redakcji.
Kontakt z redakcją | Czcionka strony : zwykła / duża  ^TOP^

0.038