Czy popierasz decyzję o rezygnacji ze zmiany czasu na zimowy?