Znamy tematykę 23. Konferencji Miejskiej
access_time 2013-11-18 14:57:45
W środę, 20 listopada, w Sali Lustrzanej odbędzie się XXIII Konferencja Miejska. Tym razem tematem konferencji jest profilaktyka i wychowanie.
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie we współpracy z Wydziałem Edukacji UMT zaprasza na kolejną już, XXIII Miejską Konferencję Wychowawczą Pozytywna profilaktyka – wzmacnianie zasobów w rodzinie i szkole do dobrego wychowania. Wychowawcy, nauczyciele i rodzice, a także przedstawiciele instytucji organizujących pomoc psychologiczną na rzecz dzieci i młodzieży w obszarze profilaktyki zadają sobie pytania – kiedy profilaktyka jest skuteczna i czy może szkodzić? Celem przygotowanej konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania, a w szczególności:
  • określenie znaczenia pozytywnej profilaktyki we wzmacnianiu zasobów w dążeniu do dobrego wychowania,
  • przybliżenie znaczenia czynników chroniących i czynników ryzyka w oddziaływaniach profilaktycznych,
  • ukazanie wpływu klimatu w szkole na zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli,
  • wskazanie możliwości budowania realnego obrazu siebie dzieci i młodzieży w rodzinie i w szkole,
  • prezentacja wybranych instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia psychicznego w Tarnowie. Konferencja odbędzie się w środę, 20 listopada w godz. 14.00-16.00 w Sali Lustrzanej, ul. Wałowa 10. Ma ona charakter otwarty, zaproszenie kierowane jest do dyrektorów szkól i placówek, szkolnych pedagogów, oraz zainteresowanych tematyką nauczycieli, wychowawców i rodziców. Konferencję zaplanowano w godzinach popołudniowych, aby umożliwić obecność szerszemu gronu odbiorców. Program konferencji: 1. Otwarcie konferencji i wprowadzenie w jej tematykę - Agnieszka Skołyszewska – dyrektor, Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna, Tarnów. 2. Szanse i pułapki profilaktyki - skuteczne strategie wspierania rozwoju dzieci. - Marta Witkowska, psycholog, psychoterapeuta, Wydział Profilaktyki i Wychowania Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa. 3. Klimat szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli. - dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn,  psycholog, Instytut Psychiatrii i Neurologii; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa. 4. Rola rodziców w odkrywaniu i rozwijaniu zasobów psychicznych dzieci i młodzieży - Anna Borowiec, psycholog Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna. 5. Rola nauczyciela i szkoły w rozwijaniu zasobów uczniów w dobie pokolenia cyfrowych tubylców Marcin Zaród, nauczyciel języka angielskiego, V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka, Tarnów. 6. Działania podejmowane przez Urząd Miasta Tarnowa w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. - Danuta Ciszek, inspektor, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa. 7. Podsumowanie konferencji Krystyna Latała, Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Zapraszamy dyrektorów i pedagogów tarnowskich placówek oświatowych, nauczycieli i wychowawców, rodziców, pracowników instytucji świadczących pomoc psychologiczną oraz wszystkich zainteresowanych tematyką profilaktyki i wychowania.
  • Komentarze...