Dyrektor artystyczna teatru złożyła rezygnację
access_time 2013-11-12 13:33:09
Ewelina Pietrowiak nie będzie dłużej dyrektorem artystycznym tarnowskiego teatru. Zdecydowała się zakończyć pracę, na rok przed upływem terminu kontraktu.
Dyrektor naczelny Teatru im. L Solskiego Rafał Balawejder wydał oficjalne oświadczenie, w którym odnosi się do decyzji Eweliny Pietrowiak o rezygnacji ze stanowiska dyrektor artystycznej teatru. Poniżej pełna treść komunikatu. Z żalem przyjąłem decyzję pani Eweliny o rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora - dyrektora artystycznego Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie. Sam zaprosiłem panią Ewelinę Pietrowiak do współpracy i czyniłem od początku usilne zabiegi (mimo towarzyszących przeszkód), by pomogła tworzyć teatr w Tarnowie. Żal jest tym bardziej, że udało się wspólnie osiągnąć pierwsze zakładane cele: wzrost poziomu artystycznego, udane premiery, budowę zespołu aktorskiego, wzrost frekwencji i prozaiczny - acz odczuwalny - wzrost wpływów. Przyjmuję decyzję pani Eweliny Pietrowiak jako suwerenny pomysł na dalszy rozwój artystyczny. Życzę jej samych sukcesów i owacji po każdej z premier!
Dyrektor naczelny Rafał Balawejder

Oświadczenie w sprawie Tarnowskiego Teatru Z przykrością odnotowuję efekt konfliktu w Tarnowskim Teatrze polegający na rezygnacji ze stanowiska dyrektor artystycznej Eweliny Pietrowiak. Prosząc odpowiednio wcześniej o nadzór nad uregulowaniem spraw formalnych w tej placówce i wyjaśnienie sytuacji liczyłem na inne rozstrzygniecie. Ponieważ sprawy przybrały inny obrót, w Teatrze już przygotowywane jest postępowanie, które wyłoni nowego dyrektora artystycznego. Odbędzie się ono wczesną wiosną przyszłego roku, najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia, tak aby kolejnym sezonem artystycznym pokierowała już następna osoba. Sprawne zorganizowanie tego rodzaju rekrutacji to kompetencje dyrektora naczelnego po ostatecznej akceptacji władz miasta. W rozmowie z dyrektorem naczelnym placówki Rafałem Balawejderem zadeklarowałem pomoc oraz uzyskałem zapewnienie, że sytuacja w Teatrze jest spokojna i stabilna. Zespół aktorsko-reżyserski akceptuje zaistniałą zmianę, a plan premier zaproponowany przez Ewelinę Pietrowiak będzie realizowany zgodnie z założeniami. Dołożę wszelkich starań, aby tak właśnie było.
zastępca prezydenta Henryk Słomka – Narożański
Foto: Norbert Ziemirski
Komentarze...