MPEC modernizuje
access_time 2014-01-03 10:57:45
MPEC zakończył kolejny etap realizacji innowacyjnego projektu modernizacji sieci ciepłowniczej pn. "Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie". W 2013 roku Spółka zmodernizowała ponad 1,5 km Magistrali Wschodniej Tarnowa od ul. Spokojnej do ul. Nowodąbrowskiej. Kolejne odcinki magistrali modernizowane będą w 2014 roku.
Przypomnijmy, iż w ramach projektu w latach 2010-2012 MPEC Tarnów zmodernizował wszystkie sieci i węzły cieplne na osiedlu przyfabrycznym w Mościcach. Dzięki wykonanym pracom od początku sezonu grzewczego 2012/2013 ciepło systemowe dla odbiorców w Mościcach dostarczane jest w nowoczesnym i bezpiecznym systemie ciepłowniczym. Wraz z siecią ciepłowniczą w programie rozbudowywana jest także należąca do MPEC Tarnów sieć światłowodowa, dzięki której możliwe jest zdalne zarządzanie dostawą ciepła, a także monitorowanie stanu infrastruktury i procesów przesyłu w istniejącym w MPEC Tarnów centralnym systemie telemetrycznego nadzoru pracy węzłów i sieci. Łącznie w ramach projektu Spółka zmodernizuje 14,8 km sieci (w tym: 9 km w Tarnowie - Mościcach oraz 5,8 km Magistrali Wschodniej) oraz 96 węzłów cieplnych, a metropolitalna sieć światłowodowa Tarnowa wydłuży się o 30,3 km. Całkowita wartość projektu „Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie” to 30 919 737,70 zł, kwota współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 18 991 254,85 zł. Projekt realizowany jest w latach 2010 - 2014. Środki z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko umożliwiają realizację wielu dużych inwestycji mających kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Zrealizowane inwestycje infrastrukturalne wzmocnią spójność gospodarczą, społeczną i przestrzenną z innymi krajami Unii Europejskiej. Zobacz także:
  • MPEC zarobił najwięcej, MPK na minusie
  • Komentarze...