Budżet na 2014 rok przyjęty
access_time 2013-12-20 12:02:22
Przy 16 głosach "za", 6 "wstrzymujących się" i 1 "przeciw" projekt budżetu miasta na 2014 rok został przyjęty przez radnych.
- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali nad tym budżetem, jak i tym, którzy za nim głosowali. Ta uchwała spowoduje m.in. to, że będziemy mieli w przyszłym roku duże szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno z Unii Europejskiej, jak i krajowych, co wpłynie pozytywnie na rozwój miasta. To efekt trudnej, wielomiesięcznej pracy. Wydatki na inwestycje są na wysokim poziomie, do minimum ograniczamy natomiast wydatki na administrację – mówi zastępca prezydenta Henryk-Słomka Narożański. – Celem numer jeden są drogi – temat ważny dla wszystkich. I w tym zakresie sporo się będzie działo. Koncentrujemy się nie tylko na dużych inwestycjach o tym charakterze, ale i na bieżących remontach dróg, na które przeznaczymy w sumie ponad 7 milionów złotych. Wszystkie państwa uwagi, w tym bardzo cenne głosy mieszkańców były dla mnie dobrym doświadczeniem w zakresie budowania relacji z ludźmi. Za wszystkie sugestie ogromnie dziękuję. Zadania drogowe, rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej, oraz budowa parkingów i ścieżek rowerowych a także dalsza modernizacja szpitala miejskiego im. Szczeklika to priorytety przyszłorocznego budżetu Tarnowa. Trwa sesja budżetowa Rady Miejskiej. W jej trakcie najprawdopodobniej poznamy ostateczny kształt miejskich zadań i wydatków w 2014 roku. - Budżet na przyszły rok to efekt trudnej, wielomiesięcznej pracy. Mieszkańcom proponujemy dokument wyważony, będący wynikiem kompromisów, ale zarazem zapewniający stały i stabilny rozwój miasta. Wydatki na inwestycje są na wysokim poziomie, do minimum ograniczamy natomiast wydatki na administrację – mówi zastępca prezydenta Henryk-Słomka Narożański. – Celem numer jeden są drogi – temat ważny dla wszystkich. I w tym zakresie sporo się będzie działo. Koncentrujemy się nie tylko na dużych inwestycjach o tym charakterze, ale i na bieżących remontach dróg, na które przeznaczymy w sumie ponad 7 milionów złotych. Będziemy kompleksowo i w sposób trwały remontować dziury w jezdniach. Jest w tym zakresie sporo do zrobienia. Na inwestycje w przyszłorocznym budżecie zaplanowano ok. 80 milionów złotych. – Większość inwestycji zaplanowaliśmy zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową. Plan wydatków i dochodów miasta jest optymalny – przypomina skarbnik Sławomir Kolasiński. Przede wszystkim rozwój Dochody miasta oszacowano na ok. 542 miliony złotych i w porównaniu do roku 2013 będą one wyższe o 13 milionów złotych. Taki wynik zostanie osiągnięty głównie dzięki podniesieniu o wskaźnik inflacji stawek podatkowych i miejskich opłat m.in. w żłobkach czy na parkingach – Absolutnie nie chcemy obciążać mieszkańców dodatkowymi zobowiązaniami wobec miasta, natomiast podwyżki wynikające w inflacji powinniśmy uwzględnić choćby po to, by w przyszłości znowu nie było drastycznego wzrostu miejskich opłat – wyjaśnia zastępca prezydenta. Po stronie wydatków zapisano 573 miliony złotych, w tym prawie 80 milionów zostanie przeznaczonych na inwestycje. Co zmieści się w tej kwocie? Prawie 21 mln zł kosztować będą prace nad rozbudową Strefy Aktywności Gospodarczej (etap II i III). 5,1 mln zł miasto wyda na rozpoczęcie budowy wielopoziomowego parkingu przy dworcu PKP, a 4,9 mln zł przeznaczone zostanie na kontynuację remontu Miejskiego Domu Sportu w Mościcach. Zaplanowane inwestycje drogowe to m.in. budowa za 6,7 mln zł dużego ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa oraz rozbudowy ulic Kmiecika, Owocowej, Mickiewicza wraz z al. Solidarności i Klikowskiej pomiędzy ul. Niedomicką a granicą miasta (w sumie 6,4 mln zł). Modernizacji doczeka się także ul. Bandrowskiego. Ta inwestycja kosztować będzie milion złotych. Niemałe kwoty miasto przeznaczy na opracowanie dokumentacji strategicznych inwestycji w infrastrukturę drogową. Milion złotych kosztować będzie przygotowanie koncepcji rozbudowy ciągu ulic Spokojna – Elektryczna – Wyszyńskiego – Czysta. – Złożyliśmy odpowiedni wniosek i wiemy już, że te pieniądze dostaniemy od marszałka województwa małopolskiego – mówi zastępca prezydenta. Z Kolejne 800 tys. zł przeznaczone zostanie na opracowanie dokumentacji połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich. Ta inwestycja związana jest z remontem linii kolejowej i koniecznością przesunięcia torów w tym rejonie. Większe środki zostaną przeznaczone również na bieżące remonty miejskich ulic i łatanie dziur, które powstają podczas zimy. Ponadto miasto wspomoże stary szpital, któremu przekaże milion złotych. 500 tys. zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie budowy nowego pawilonu zabiegowego, taka sama kwota wspomoże rozbudowę Pawilonu nr II na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Dzieci. – Stary Szpital jest stary już tylko z nazwy. Jest nowoczesny, a za chwilę będzie super nowoczesny – mówi Henryk Słomka – Narożański. Z innych inwestycji wymienić warto chociażby kolejny etap budowy skateparku (100 tys. zł na budowę oświetlenia oraz odwodnienia) oraz przebudowę ścieżek rowerowych od ul. Witosa do al. Jana Pawła II (350 tys. zł) a także budowę kolejnego sektora na Cmentarzu Komunalnym z Klikowej (800 tys. zł). Inwestycje obywatelskie Ważną częścią przyszłorocznych wydatków będą inwestycje wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014. Za kwotę ponad trzech mln zł zrealizowane zostaną następujące propozycje mieszkańców: Żyjmy sportowo, aktywnie i zdrowo (remont hali przy gimnazjum nr 4), Kolorowy ogród (modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32), Budowa na Górze św. Marcina bazy rekreacyjno-sportowej (m.in. trasy do biegania na rolkach i nartorolkach, trasy do uprawiania narciarstwa biegowego oraz nordic walking), Remont boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 23, Remont i modernizacja boiska szkolnego przy III LO, Przebudowa i remont miejsc postojowych na os. Strusina , Wstępne prace porządkowe oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Amfiteatru przy ul. Kościuszki, Modernizacja drogi osiedlowej przy ul. Westerplatte (wzdłuż bloku nr 14), Strefa aktywności za Mościckim Centrum Sztuki (linowy plac zabaw, strefa aktywności seniora, Kącika Małego Dziecka i ścieżki do jazdy na rolkach/chodnik do spacerów), Plac zabaw Pod Stokrotką (budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 8), Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 - „Promyki radości” oraz Budowa kanalizacji opadowej w rejonie ulic Wiśniowej, Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza – Etap I. Co jeszcze? Jak co roku największą część budżetu jak zawsze pochłonie edukacja. Będzie to aż 230 mln zł. 76 mln miasto przeznaczy na opiekę społeczną, a kwotą 47 mln zł wsparty zostanie Tarnowski Organizator Komunalny, zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz komunikacją miejską. Zadłużenie miasta na koniec przyszłego roku ma wynieść 50 proc., przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 60 proc. Zobacz także:
  • Tarnowianie podzielili budżet obywatelski
  • Komentarze...