Danuta Nosek doradcą prezydenta Tarnowa
access_time 2014-02-04 13:23:04
Wicedyrektor Szpitala Szczeklika została doradcą Henryka Słomki-Narożańskiego ds służby zdrowia. Powołanie nowego doradcy to konsekwencja zwolnienia Doroty Skrzyniarz, do której kompetencji należał nadzór nad miejskimi placówkami medycznymi, m.in szpitalem i przychodniami.
Danuta Nosek ma spore doświadczenie zawodowe. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów podyplomowych (ekonomika zdrowia) na Uniwersytecie Warszawskim, studiów uzupełniających (zarządzanie w ochronie zdrowia) oraz studiów menedżerskich (MBA dla kadry medycznej) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Danuta Nosek z miejską służbą zdrowia związana jest od 1981 r. W tym czasie pracowała m.in.: w "starym" szpitalu, pogotowiu, kasie chorych. Nadzorowała proces przekształceń placówek medycznych z jednostek budżetowych w samodzielne podmioty przed wprowadzeniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Współuczestniczyła we wdrażaniu nowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Małopolsce. Jest autorem kilku programów naprawczych dla szpitala oraz strategii rozwoju lecznictwa w Tarnowie, w oparciu o które podejmowane były i są decyzje zarządcze. Przeprowadziła restrukturyzację finansową szpitala. Przygotowała projekty, dzięki którym pozyskano dotacje na zrealizowanie wielu inwestycji podnoszących poziom usług medycznych oraz standard szpitala. Pomimo nowych obowiązków, Danuta Nosek nadal będzie pełnić funkcję wicedyrektora w Szpitalu im. Szczeklika. W magistracie została zatrudniona na 1/4 etatu.
Komentarze...