Sprawdź, co miasto chce zbudować blisko ciebie
access_time 2014-02-04 09:08:32
Od najbliższego poniedziałku zainteresowani będą mogli zapoznać się z planami miasta, co do budowy nowych obiektów. Chcesz wiedzieć, czy obok twojego bloku powstanie stacja paliw, albo sklep? Sprawdź to już teraz w UMT przy ul. Nowej 3.
Zbliżają się konsultacje społeczne projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa”. Omawiane będą zagadnienia dotyczące struktury przestrzennej miasta, dziedzictwa kulturowego, środowiska przyrodniczego czy kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Początek 10 lutego. - Drugie wyłożenie projektu zmiany studium to efekt zmian wprowadzonych do dokumentu. Prezydent rozpatrzył w sumie 408 uwag złożonych głównie przez mieszkańców Tarnowa. Zdecydowana większość z nich została uwzględniona – mówi dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa UMT Andrzej Banach. Studium to kluczowy dokument dla rozwoju miasta. Proponuje rozwiązania, które wpisują się w obowiązujące dokumenty rządowe, regionalne oraz lokalne, takie jak np. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, strategia rozwoju i plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego oraz Strategia Rozwoju Miasta – Tarnów 2020. Projekt wskazuje elementy, na których musi skoncentrować się samorząd w najbliższych latach chcąc wykorzystać szanse rozwojowe Tarnowa. Można to osiągnąć m.in. poprzez wykształcenie efektywnego systemu transportowego, rozbudowę infrastruktury miasta jako ośrodka o znaczeniu regionalnym, utworzenie terenów aktywności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii, rozbudowę terenów rekreacyjnych czy też rozwój zabudowy mieszkaniowej wraz z podniesieniem standardów zamieszkania. Dokument będzie dostępny do wglądu od 10 lutego do 12 marca br. w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Nowej 3 w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa - Referacie Planowania Przestrzennego, pokój 119 w godz. 8-15. Swoje zdanie na temat planowanych w dokumencie rozwiązań, skorygowanych w wyniku rozstrzygnięcia uwag z pierwszego publicznego wyłożenia projektu, mieszkańcy będą mogli wyrazić także osobiście podczas spotkania, które odbędzie się 19 lutego (środa) w Sali Lustrzanej (ul. Wałowa 10). Początek o godzinie 16.00. W dyskusji udział wezmą projektanci nowego studium oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. - Zachęcamy wszystkich mieszkańców i zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag w terminie do 3 kwietnia 2014 r. i udziału w dyskusji. Zależy nam na tym, aby zmieniane studium miało kształt jak najbardziej zbliżony do oczekiwań mieszkańców Tarnowa – podsumowuje dyrektor Banach.
Komentarze...