Prezydent Ryszard Ścigała rozliczony z wykonania budżetu
access_time 2013-06-20 13:40:09
Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Ryszardowi Ścigale głosowało 15 radnych z klubów: PO, Tarnowianie i SLD. Przeciw było 7 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Absolutorium to, najprościej określając, podsumowanie realizacji budżetu miasta. Przed głosowaniem radnym przedstawiona została opinia z wykonania budżetu wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która jak co roku dla Urzędu Miasta jest pozytywna. RIO nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w jego realizacji. Zadowolenia nie krył prezydent Tarnowa. - Budżet został zrealizowany z nadwyżką. Zakończone w 2012 inwestycje powiększyły majątek miasta o kolejne 130 mln zł, a to oznacza, że od czasu gdy zostałem prezydentem wartość majątku miasta została podwojona. Obiektywnie rzecz biorąc to znakomity wynik, a jeśli uwzględnić fakt, że kilkadziesiąt obiektów miejskich zostało zmodernizowanych, uzyskało nowe elewacje, iluminacje, otoczenie – to widoczny efekt tych wspólnych działań – mówi Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa.
Komentarze...