Drogowcy zabierają się za remonty. Skąd znikną dziury?
access_time 2013-06-13 16:30:27
Lada moment rozstrzygnięty zostanie największy w tym roku przetarg na kompleksową przebudowę dróg. Kryteria wyboru wykonawców to całkowita rewolucja – znaczenie ma nie tylko cena, ale również okres gwarancji na wykonane prace.
- Liczymy na to, że premiowanie wykonawców, którzy dają długą gwarancję na wykonywane prace zmieni jakość na tarnowskich drogach - mówi Jacek Kułaga, dyrektor Centrum Usług Ogólnomiejskich. Przetarg rozpisany został na modernizację ul. Bitwy pod Cedynią, Chyszowskiej po północnej stronie ul. Szujskiego, wraz z ul. Łukasiewicza, Czarna Droga, Dobrzańskiego - boczna, Marii Dąbrowskiej, Majchra, Narutowicza, Rogoyskiego oraz Woszczerowicza. Roboty zostały wycenione przez Urząd Miasta na blisko 3 miliony złotych, ale o ostatecznej cenie zdecyduje przetarg. Co ważne dla mieszkańców, prace ruszą już w lipcu. Przetarg zostanie rozstrzygnięty według kryterium 80 proc. cena, 20 proc. gwarancja - więcej punktów otrzymają wykonawcy, którzy zaoferują więcej niż 3 lata gwarancji w przypadku dróg asfaltowych lub 6 lat w przypadku dróg betonowych. Ulice do przebudowy zostały wybrane według specjalnego rankingu, który jest wypadkową stanu poszczególnych ulic i postulatów mieszkańców. - Modernizacja tych ulic sprawi, że nie będą generowały one tak dużych kosztów związanych z naprawami bieżącymi i doraźnymi remontami - dodaje Piotr Walasek, kierownik Biura Miejskiego Inżyniera Utrzymania Miasta. To jednak nie koniec remontów na tarnowskich drogach, niebawem ogłoszony zostanie kolejny przetarg, tym razem dotyczący kompleksowej modernizacji ulic na os. Westerplatte, która zostanie zrealizowana w szerszym niż pierwotnie planowano zakresie, dzięki środkom pochodzącym z Budżetu Obywatelskiego. Zadanie nr 1 - Przebudowa ul. Bitwy pod Cedynią Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni (podbudowa i nawierzchnia), zatok parkingowych i chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Matki Boskiej Fatimskiej do skrzyżowania z ul. Szpitalną (łącznie z tarczą skrzyżowania) oraz remont chodnika przy ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bitwy pod Cedynią do bloku nr 56. Zadanie nr 2 - Przebudowa ul. Chyszowskiej i Łukasiewicza Zakres robót obejmuje remont jezdni (podbudowa i nawierzchnia) oraz przebudowę chodników (po lewej stronie na całej długości, zaś po prawej stronie od budynku nr 39 do budynku nr 51) ul. Chyszowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szujskiego w kierunku północnym do cmentarza wojskowego oraz przebudowę jezdni (podbudowa i nawierzchnia) wraz z istniejącymi chodnikami ulicy Łukasiewicza (na całej długości). Zadanie nr 3 - Przebudowa ul. Czarna Droga Zakres robót obejmuje przebudowę chodnika przy ul. Czarna droga od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku zachodnim, po prawej stronie ulicy. Zadanie nr 4 - Przebudowa ul. Dobrzańskiego - boczna Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni drogi dojazdowej od ul. Dobrzańskiego, pomiędzy budynkami nr 41 i 43 w kierunku północno-zachodnim. Zadanie nr 5 - Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni (wymiana nawierzchni z odcinkową wymianą podbudowy) oraz przebudowa chodnika po lewej stronie ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Orkana do drogi dojazdowej na os. Zielone za boiskiem szkolnym. Zadanie nr 6 - Remont ul. Majchra Zakres robót obejmuje wymianę niedrożnych urządzeń odwodnienia ulicy Majchra na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Stanisławskiego a skrzyżowaniem z ul. Cmentarną. Zadanie nr 7 - Przebudowa ul. Narutowicza Zakres robót obejmuje wzmocnienie podbudowy, przebudowę nawierzchni jezdni wraz z chodnikami po obu stronach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wita Stwosza (wraz z tarczą skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Bandrowskiego. Zadanie nr 8 - Remont ul. Rogoyskiego Zakres robót obejmuje remont jezdni ul. Rogoyskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Słowackiego (podbudowa i nawierzchnia wraz z krawężnikami) oraz remont chodników na skrzyżowaniu ul. Rogoyskiego i ul. PCK wzdłuż budynków Rogoyskiego 34 oraz PCK 4 i PCK 6. Zadanie nr 9 - Przebudowa ul. Woszczerowicza Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni ul. Woszczerowicza (podbudowa i nawierzchnia) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Krzyską a skrzyżowaniem z ul. Ćwiklińskiej wraz z wykonaniem zatok parkingowych po stronie północnej.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A