Są pieniądze na edukację, kulturę i pomoc społeczną
access_time 2013-06-11 13:13:18
158 tysięcy złotych zostało podzielonych pomiędzy dziewięć podmiotów zajmujących się pomocą społeczną, edukacją oraz kulturą.
Bank Żywności w Krakowie oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy Tarnów zajmą się organizacją dystrybucji artykułów żywnościowych dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Tarnowa, a Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym utworzy Centrum Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy. Ciekawe propozycje przygotowało Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, które poprowadzi ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju oraz centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży. Pierwsza inicjatywa to propozycja m.in. zajęć psychoterapeutycznych, logopedycznych i pedagogicznych dla dzieci w wieku 4-6 lat, druga to organizacja czasu wolnego dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych. Organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych za granicą zajmą się Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy, Stowarzyszenie Przyjaciół Podola oraz tarnowski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Program wypoczynku dla m.in. dzieci ukraińskich zostanie dodatkowo wzbogacony elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego. Pieniądze na działalność otrzymały także dwa tarnowskie chóry katedralne - Dziewczęcy Chór Katedralny "Puellae Orantes" oraz Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses". Podsumujmy, z Urzędem Miasta Tarnowa aktywnie współpracuje ok. 120 organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W 38. konkursach ogłoszonych w tym roku otrzymały one ponad 5 mln zł. Zobacz także: 100 tysięcy na sport podzielone
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A