ZM podsumowały ubiegły rok (FOTO)
access_time 2013-06-06 11:13:38
Ponad 3 mln 400 tys. zysku netto i blisko 2 i pół miliony na sprzedaży. Takie były ostateczne wyniki finansowe Zakładów Mechanicznych w ubiegłym roku. W porównaniu do roku poprzedniego zysk wzrósł o 65 proc.
Z tymi wskaźnikami zapoznali się właśnie parlamentarzyści z okręgu tarnowskiego oraz władze samorządowe, związkowcy i przedstawiciele zarządu Polskiego Holdingu Obronnego, w skład którego wschodzi tarnowska spółka. Prezes Zakładów Mechanicznych Krzysztof Jagiełło podziękował posłom za uchwalenie rządowego Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Jest w nim zawartych szereg przedsięwzięć, przygotowywanych i realizowanych w tarnowskim przedsiębiorstwie. Chodzi między innymi o Przeciwlotniczy System Rakietowoartyleryjski bliskiego zasięgu PILICA, uzbrojenie niszczyciela min Kormoran II oraz śmigłowców wsparcia bojowego i zabezpieczenia. Tarnowskie przedsiębiorstwo znalazło się też w składzie konsorcjów, odpowiedzialnych za remonty i modernizację czołgów Leopard-2A4 oraz za przygotowanie i przeprowadzenie programu Tytan, obejmującego indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza przyszłości. Kompetencje do zajmowania się tak różnymi projektami dało Zakładom Mechanicznym połączenie z byłym Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym. Warunkiem kwalifikacji do udziału w Planie Modernizacji był bowiem udział polskiej myśli technicznej. - Dziękujemy władzom PHO za efektywną współpracę, parlamentarzystom za jasny i klarowny przekaz, popierający nasze działania, płynący ze wszystkich stron sceny politycznej, ale też władzom samorządowym za pomoc w budowie wizerunku stabilnego, innowacyjnego pracodawcy. Nasz rozwój jest możliwy dzięki otwartej na dialog postawie władz związkowych - powiedział prezes Jagiełło. By sprostać wielu zadaniom w ramach różnych programów firma musi się dynamicznie rozwijać. Dlatego w sumie na badania i rozwój Zakłady Mechaniczne zamierzają przeznaczyć w tym roku blisko 31 milionów złotych, ponad trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast na inwestycje zaplanowano wydać prawie 23 miliony złotych, czyli niemal siedmiokrotnie więcej niż przed rokiem. Największym projektem inwestycyjnym pozostaje stworzenie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Będzie to najnowocześniejsze biuro konstrukcyjne tego typu w kraju. Ale przedsiębiorstwo inwestuje także w modernizację obiektów i zakup nowych maszyn i urządzeń. Parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych pytali między innymi o zasady przyjęć do pracy w przedsiębiorstwie. W celu zatrudnienia najlepszych absolwentów podpisano umowy z kilkoma uczelniami i Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego. Uruchomiono też program stażowy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz program sukcesji kadr, zakładający dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi przez doświadczonych pracowników. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. zatrudniają obecnie 516 pracowników.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A