Dzień otwarty w ZUS
access_time 2013-05-20 09:11:01
W środę, 29 maja, oddział ZUS w Tarnowie organizuje w swoich placówkach w ramach ogólnopolskiej akcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - "Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS".
W środę, 29 maja, w godzinach od 9.00 do 14.00, w Oddziale ZUS w Tarnowie i w Inspektoracie w Bochni eksperci ZUS i zaproszonych do współpracy instytucji udzielać będą informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przysługujących im świadczeń. Do udziału w akcji informacyjnej zaproszeni zostali: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie, Urząd Miasta w Tarnowie, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Tarnowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Dzień Otwarty w ZUS będzie okazją do uzyskania w jednym miejscu kompleksowej informacji o prawach i świadczeniach przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz na temat ubezpieczeń społecznych, w tym wypełniania i kompletowania dokumentów, prewencji rentowej, możliwości zatrudnienia i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, podjęcia własnej działalności gospodarczej i preferencji w tym zakresie. Zaprezentowana zostanie także Platforma Usług Elektronicznych - portal internetowy ZUS, który jest dogodną formą kontaktu z Zakładem i dostępu do indywidualnych danych zaewidencjonowanych w ZUS dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla odwiedzających tego dnia placówki ZUS w Tarnowie i Bochni przygotowano "Informator dla Osób Niepełnosprawnych" z przydatnymi informacjami i wyjaśnieniami opracowanymi w przystępnej formie.
Komentarze...