Drogowcy zabierają się za remonty. Skąd znikną dziury? (FOTO)
access_time 2013-04-21 17:15:44
Cztery miliony złotych kosztować będą w tym roku remonty tarnowskich ulic i chodników. Modernizowanych będzie w sumie osiem nawierzchni ulic, prace dotyczyć będą także dwóch chodników.
Największa kwota – 650 tysięcy złotych przeznaczona jest na remont ul. Westerplatte. - W tych przypadkach nie chodzi o naprawienie jednego krawężnika czy załatanie kilku dziur, ale przeprowadzenie remontu konkretnego odcinka. Mamy na ten cel 4 miliony złotych. To szacunkowa liczba, ponieważ nie wiemy jak ułożą się przetargi i ile uda się zaoszczędzić - mówi Jacek Kułaga, dyrektor Centrum Usług Ogólnomiejskich. W najbliższym czasie wyremontowane zostaną:
  • ul. Narutowicza (od Wita Stwosza do skrzyżowania z Bandrowskiego)
  • ul. Marii Dąbrowskiej (od ul. Orkana do miasteczka komunikacyjnego przy tamtejszej szkole)
  • ul. Jesienna
  • ul. Dobrzańskiego (boczna)
  • ul. Woszczerowicza (z miejscami parkingowymi)
  • ul. Chyszowska (do ul. Łukasiewicza)
  • ul. Rogoyskiego
  • chodniki przy ul. PCK oraz częściowo przy Czarnej Drodze. Uwaga roboty drogowe w rejonie Spadzistej i Garbarskiej Prace rozpoczną się od najbliższego wtorku, 23 kwietnia. Trzeba uważać na utrudnienia. Przy ulicy Spadzistej, (od ul. Jasnej do ul. Garbarskiej) wykonywana będzie nawierzchnia bitumiczna przy całkowitym wyłączeniu z ruchu. Przejazd po nowo położonych odcinkach będzie możliwy wyłącznie za zgodą pracowników wykonawcy, po wystygnięciu masy do poziomu nie wywołującego odkształceń nawierzchni. Wykonawcą jest firma DEKODRÓG Leopold Pochmara Sp. J. Jednocześnie Tarnowskie Wodociągi przystępują do wymiany wodociągu w pasie drogowym ulicy Leśnej, od budynku nr 14 do ul. Granicznej. Roboty prowadzone będą po starej trasie wodociągu metodą "crackingu", która umożliwia wymianę odcinków starego wodociągu długości kilkudziesięciu metrów. Wykopy wykonywane będą tylko na początku i na końcu wymienianego odcinka oraz w miejscach przepięcia istniejących przyłączy. Remont ulicy Leśnej rozpocznie się w poniedziałek, 15 kwietnia. Przy budynku nr 16 zaplanowano modernizację nawierzchni jezdni i parkingu. Na potrzeby prac, nastąpiło odcinkowe zwężenie ulicy w miejscu realizacji prac oraz ograniczenie postoju w rejonie prowadzonych robót. Roboty realizowane są na zlecenie Biura Miejskiego Inżynieria Utrzymania Miasta w Centrum Usług Ogólnomiejskich Urzędu Miasta Tarnowa przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z siedzibą w Dębicy. Inwestycja wyniesie ponad 100 tysięcy złotych. Trwa również remont ul. Legionów na odcinku od ulicy Asnyka do ulicy Mickiewicza. Nastąpi odcinkowe zamknięcie ulicy w trzech etapach: w pierwszym od ulicy Asnyka do zjazdu na teren Zespołu Szkół Budowlanych, w drugim od ww. zjazdu do zjazdu na teren Teatru, w trzecim od zjazdu do Teatru do ulicy Mickiewicza. Dojazdy do poszczególnych odcinków możliwie będą od ulicy Mickiewicza, później odpowiednio od ulicy Mickiewicza i od ulicy Asnyka, a w trzecim etapie tyko od ulicy Asnyka. W rejonie prowadzonych robót oraz na odcinkach, gdzie ruch odbywał się będzie dwukierunkowo nie będzie można urządzać postoju. Roboty realizowane są na zlecenie Biura Miejskiego Inżyniera Utrzymania Miasta w Centrum Usług Ogólnomiejskich przez Przedsiębiorstwo Budowlane "BRUK-BUD" z siedzibą w Niepołomicach.
  • Komentarze...