Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy
access_time 2012-10-25 10:08:26
Publikujemy planowane zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w dniu 1 listopada oraz w dniach poprzedzających okres Wszystkich Świętych.
Trwają przygotowania do organizacji ruchu w dniu 1 listopada w Tarnowie. - Dbamy o bezpieczeństwo i płynność ruchu w tym newralgicznym czasie i miejscach - mówi Jacek Kułaga, dyrektor Centrum Usług Ogólnomiejskich. Poniżej prezentujemy szczegóły rozwiązań drogowych w tym zakresie. Przez 24 godziny tarnowskie cmentarze odwiedzać będzie można od 26 października do 5 listopada. - To szczególny czas, w którym częściej niż kiedykolwiek ludzie odwiedzają cmentarze. Częściej też dbają o estetykę tych miejsc - mówi Maria Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Cmentarzy. Aby ułatwić czynności porządkowe Miejski Zarząd Cmentarzy, jak co roku, zwiększy liczbę kontenerów na śmieci, oraz częstotliwość ich wywozu. Do godzin wieczornych na cmentarzach przebywać będą pracownicy Miejskiego Zarządu Cmentarzy, wyposażeni w specjalne identyfikatory. Mają oni służyć pomocą w odnalezieniu grobów bliskich.
Znaki zakazu zatrzymywania przy cmentarzach ustawione będą wraz z tabliczkami T-24 wskazującymi, że pojazd może zostać odholowany przez policję na koszt właściciela.
CMENTARZ W KRZYŻU
Na ulicy Krzyskiej, odcinku od ulicy Spokojnej do Al. Matki Bożej Fatimskiej w dniu 1 listopada 2012 r. czwartek) wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od godz. 6.00 do godz. 22.00. Dla autobusów komunikacji publicznej umożliwiony będzie ruch dwukierunkowy. Taksówki przewożące pasażerów będą mogły przejechać w dwu kierunkach do przystanku autobusowego (zajezdni). Z obu stron jezdni ulicy Krzyskiej ustawione zostaną znaki zakazu zatrzymywania się. Na ulicy Spokojnej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu - od skrzyżowania z ulicą Nowodąbrowską do parkingu przy MPEC. Oznakowanie wprowadzone zostanie w dniu 1 listopada 2012 r. od godz. 6.00 do godz. 22.00. Dojazd od strony ulicy Nowodąbrowskiej i Błonie, dalej Spokojną do Elektrycznej lub do Krzyskiej. Wyjazd ulicami: Elektryczna do Al. Piaskowej lub Klikowskiej lub Krzyską do Al. Matki Bożej Fatimskiej. Parkowanie pojazdów - zgodnie z oznakowaniem - na parkingach przy cmentarzu, równolegle po południowej stronie ulicy Spokojnej oraz na udostępnionych placach wewnętrznych.
CMENTARZ W KLIKOWEJ
Oznakowanie od godz. 19.00 w środę, 31 października 2012 r. do godz. 8.00 w piątek, 2 listopada 2012 r. Dojazd będzie się odbywał od ulicy Klikowskiej przez ulicę ks. Bajdy i na jej przedłużeniu biegnącym do parkingu przy cmentarzu (dwa kierunki ruchu - bez zmian). Na odcinku ulicy Zagumnie przebiegającym obok cmentarza parafialnego, czyli od skrzyżowania z ul. ks. Bajdy do ul. Klikowskiej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Parkowanie pojazdów na parkingu przy cmentarzu i na ulicy Zagumnie - równolegle do krawędzi jezdni wg wskazań znaków.
CMENTARZ W MOŚCICACH
Na ul. Czarna Droga od ul. Zbylitowskiej do ul. Norwida obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Oznakowanie wprowadzone zostanie od godz. 5.00 do godz. 23.00, w czwartek 1 listopada 2012 r. Dojazd do cmentarza będzie się odbywał od ulicy Czerwonej poprzez Kolejową lub Sienkiewicza do Zbylitowskiej, następnie ulicą Czarna Droga do ulicy Norwida. Powrót ulicami: Czarna Droga do Norwida lub Brzozowej albo Krakowskiej. Na ul. Zacisznej w tym samym czasie (środa i czwartek) ruch zostanie ograniczony znakami B-1 "zakaz ruchu" z tabliczką treści: "Nie dotyczy Komunikacji Miejskiej, Taksówek i mieszkańców". Od strony ulicy Czarna Droga wprowadzony zostanie zakaz wjazdu a po zachodniej stronie ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania. Parkowanie pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych oraz na ul. Czarna Droga - z wyłączeniem miejsc, w których parkowanie zabronione jest znakami drogowymi.
CMENTARZ PRZY ULICY LWOWSKIEJ
Dojazd do parkingu przy cmentarzu będzie się odbywał od ulicy Lwowskiej poprzez wprowadzone w tym dniu drogi jednokierunkowe: wjazd drogą od strony miasta, wyjazd drogą na wprost dojazdu do Szpitala Św. Łukasza normalnie funkcjonującą, jako dwukierunkowa. Parkowanie równolegle do krawędzi jezdni ulicy Lwowskiej od zajezdni MPK do miejsca, gdzie rozpoczyna się pas do skrętu w lewo prowadzący do szpitala (znak F-15 "kierunki na pasach ruchu"). Od tego miejsca obowiązywała będzie zakaz zatrzymywania do znaku B-42 oznaczającego odwołanie wszystkich zakazów.
STARY CMENTARZ
Oznakowanie i organizacja ruchu bez zmian.
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych (MAPY)
Komentarze...