Konsultacje po raz pierwszy z e-kartą
access_time 2013-02-07 12:02:27
Dzięki Tarnowskiej Karcie Miejskiej mieszkańcy Tarnowa otrzymali właśnie dodatkową możliwość wyrażania swoich opinii na tematy związane z miastem. Uruchomiony został specjalny portal, na którym obecnie prowadzone są konsultacje dotyczące zmian w statutach rad osiedli.
Swój głos można oddać pod adresem www.ankiety.umt.tarnow.pl W ten sposób zagłosować mogą tylko posiadacze karty miejskiej w wersji "premium". - Aby wziąć udział w konsultacjach w odpowiednie pole należy wpisać numer karty. Dodatkowo w kolejnym polu użytkownik musi potwierdzić użycie karty hasłem. Pierwsze hasło, które po pierwszym zalogowaniu należy zmienić, to numer PESEL użytkownika - wyjaśnia Janusz Różycki, dyrektor Wydziału Informatyzacji. Obecnie dostępne są dwa głosowania. Jedno dotyczy czasu pracy osiedlowych komisji wyborczych, drugie terminu zgłaszania kandydatów do rad osiedli. - Należy pamiętać, że w każdym głosowaniu można oddać tylko jeden głos. Po jego oddaniu zaprezentowany zostanie aktualny wynik - mówi dyrektor Różycki. Konsultacje w sprawie rad osiedli to dopiero pierwsze głosowania dostępne na nowym portalu. W podobny sposób w przyszłości Urząd Miasta będzie pytał o zdanie mieszkańców odnośnie innych spraw związanych z funkcjonowaniem miasta. Pod uwagę brany jest m.in. wybór niektórych inwestycji miejskich. Do tej pory z kartę miejską otrzymało 6800 osób, w tym w wersji "premium" 4300. Czas oczekiwania to maksymalnie 30, ale dokument dostępny jest przeważnie w ciągu 14 dni. Osoby zainteresowane wyrobieniem własnej karty niezbędne druki mogą pobrać pod adresem www.ekarta.umt.tarnow.pl lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 - parter - sala nr 1, w którym również można składać wypełnione wnioski wraz ze zdjęciem. O możliwości odebrania karty użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Zobacz także:
  • Kilka tysięcy tarnowian płaci mniej
  • Coraz bliżej wyborów do Rad Osiedli
  • Komentarze...