Nowe ceny biletów komunikacji miejskiej od 1 lutego
access_time 2013-01-29 09:46:25
Od piątku, 1 lutego, wchodzi w życie podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej. Zmianom będzie podlegać również rodzaj biletu czasowego.
Podwyżka została uchwalona przez miejskich radnych pod koniec listopada ubiegłego roku. Uchwała przewiduje nowe ceny za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, zmienia rodzaj biletu czasowego z 10-minutowego na 15-minutowy oraz wprowadza nowy rodzaj biletu okresowego dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny. Uchwała reguluje ceny biletów normalnych (pełnopłatnych) oraz ceny biletów ulgowych lokalnych dla osób, które posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów z tytułu uprawnień nadanych przez Radę Miejską w Tarnowie. Ceny biletów ulgowych ustawowych (przysługujących z tytułu zapisów ustawowych) są obniżone o 50% w odniesieniu do biletów normalnych. Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej:
  • Wzrost cen biletów jednorazowych i 30-minutowych pełnopłatnych z 2.40 zł na 3.00 zł oraz ulgowych lokalnych z 1.40 zł na 2.00 zł
  • Wzrost cen biletów 10-minutowych pełnopłatnych z 1.80 zł na 2,20 zł oraz ulgowych lokalnych z 1.10 zł na 1.50 zł przy jednoczesnym wydłużeniu okresu ważności biletu do 15 minut.
  • Wzrost cen biletów 60-minutowych pełnopłatnych z 3.20 zł na 4.00 zł oraz ulgowych lokalnych z 1.80 zł na 3 zł
  • Wzrost cen karnetów 5-przejazdowych pełnopłatnych z 10.00 zł na 13,00 zł oraz ulgowych lokalnych z 6.00 zł na 8.00 zł
  • Wzrost cen biletów jednorazowych strefowych pełnopłatnych z 2.80 zł na 3.40 zł oraz ulgowych strefowych z 1.60 zł na 2.20 zł
  • Pozostawienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla pracowników, oraz byłych pracowników tj. emerytów i rencistów MPK Sp. z o.o. w Tarnowie oraz dla pozostałych osób związanych z pracownikami MPK tj. współmałżonków i dzieci pracowników. Bilety okresowe zakupione z datą obowiązywania przed 1 lutego 2013 r. zachowują swoją ważność bez dopłat do zakończenia okresu ich obowiązywania określonego na bilecie. Bilety i karnety przeznaczone do kasowania o nominałach obowiązujących do dnia 31 stycznia 2013 r. można będzie wykorzystać od 1 lutego 2013 r. po wykupieniu odpowiedniej dopłaty do wysokości obowiązującego nowego nominału. Dopłaty do biletów będzie można zakupić w punktach sprzedaży biletów. Możliwe jest łączenie biletów o różnych nominałach w celu osiągnięcia nominału o wymaganej wartości. Bilety łączone należy kasować w kasowniku jeden za drugim bez przerw w kasowaniu.
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A