Nowy "konny" szlak turystyczny w regionie tarnowskim
access_time 2012-10-18 10:14:33
Władze powiatu chcą postawić na turystykę konną. Proponują utworzenie szlaku "Konno przez Ziemię Tarnowską".
Powiat tarnowski pomysł utworzenia szlaku zgłosił do Banku Projektów Regionalnych. Jest to baza projektów subregionalnych, które mają szansę ubiegać się o fundusze unijne w latach 2014-2020. Szlak konny zaproponowany przez powiat tarnowski, miałby tak naprawdę przebiegać przez 3 powiaty: brzeski, dąbrowski i tarnowski. - Oprócz wytyczenia trasy, chcemy zlokalizować także na nim nowe stanice konne. Zakładamy, że cały szlak miałby ponad 100 km - mówi Ryszard Żądło, dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie. W ramach przedsięwzięcia starostwo chciałoby odtworzyć, na bazie oryginalnych zabudowań "Zagrodę Pogórzańską" w Jastrzębi na terenie gminy Ciężkowice, a także stworzyć w posiadłości Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej stajnie cugową. - Na terenie powiatu brzeskiego w ramach projektu, przy Szkole Kadetów w Łysej Górze chcielibyśmy stworzyć stadninę z ujeżdżalnią, a w powiecie dąbrowskim planujemy rewitalizację zabytkowego spichlerza w Brniu - dodaje dyrektor Żądło. Projekt zakłada także budowę w subregionie tarnowskim ośrodków hipoterapii. Na szlak trzeba będzie jednak poczekać, bo na jego powstanie starostwo potrzebuje ponad 20 mln złotych. Pieniądze, jeśli projekt zostanie zatwierdzony przez władze województwa, będzie można dostać z nowej puli unijnych środków. Info: Agnieszka Wrońska , Radio Kraków
Komentarze...