Zmodernizowano system ciepłowniczy w Mościcach (FOTO)
access_time 2012-10-17 13:08:16
Zakończyła się kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Mościcach, zrealizowana przez MPEC Tarnów. Dzięki wykonanym inwestycjom ciepło systemowe dla odbiorców dostarczane będzie zgodnie z najwyższymi standardami. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 30 mln zł.
MPEC Tarnów realizuje projekt "Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmuje kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego w Mościcach oraz Magistrali Wschodniej Tarnowa w latach 2010-2014. System ciepłowniczy w Mościach modernizowany był od 2010 roku, w tym roku zakończyła się jego kompleksowa modernizacja polegająca na wymianie wszystkich węzłów i sieci. Z początkiem sezonu grzewczego ciepło systemowe dla odbiorców w Mościcach dostarczane jest z nowoczesnego systemu ciepłowniczego. Dla mieszkańców, jak również przedsiębiorców i instytucji mających swoje siedziby w tej dzielnicy oznacza to wymierne korzyści. Z jednej strony ciepło systemowe dostarczane jest zgodnie z najwyższymi standardami przesyłu i dystrybucji ciepła oraz bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej, dzięki znaczącemu ograniczeniu strat ciepła w procesie przesyłu zwiększy się efektywność energetyczna i ekologiczna dostaw ciepła w tym rejonie miasta. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w ramach projektu w Mościcach powstała także sieć światłowodowa, która po połączeniu jej z metropolitalną siecią światłowodową Tarnowa umożliwia zdalne zarządzanie dostawą ciepła, a także monitorowanie stanu infrastruktury i procesów przesyłu w istniejącym w MPEC Tarnów centralnym systemie telemetrycznego nadzoru pracy węzłów i sieci. W perspektywie czasu z zasobów sieci światłowodowej będą mogli także korzystać mieszkańcy i przedsiębiorcy z Mościc. Rozwiązanie to przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej i wzrostu zastosowania rozwiązań e-gospodarki w takich obszarach jak m.in. rozwój sektora usług nowoczesnych, w tym usług informatycznych, rozwój rynku pracy opartego na systemie telepracy, czy zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Projekt modernizacji systemu ciepłowniczego MPEC Tarnów kontynuować będzie jeszcze przez dwa kolejne lata: w 2013 i 2014 roku. Na ten okres zaplanowana została modernizacja Magistrali Wschodniej Tarnowa. W sumie w ramach projektu Spółka zmodernizuje 14,8 km sieci (w tym: 9 km w Tarnowie - Mościcach oraz 5,8 km Magistrali Wschodniej Tarnowa) i 97 węzłów cieplnych, a metropolitalna sieć światłowodowa Tarnowa wydłuży się o 30,3 km. Całkowita wartość projektu wynosi 30 919 737,70 zł, kwota współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to 18 991 254,85 zł. Zobacz także:
  • Mościce z nowym systemem ciepłowniczym
  • System ciepłowniczy w Mościcach na półmetku modernizacji
  • Komentarze...