Ciepło z bioelektrowni
access_time 2012-10-16 14:32:47
Bliski ukończenia jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie. Ciepło do instalacji c.o. pozyskiwane będzie z funkcjonującej na terenie ZSOK bioelektrowni. To oznacza dla Zakładu zasadnicze oszczędności finansowe.
Bioelektrownia jest napędzana gazem składowiskowym, który powstaje z rozkładu odpadów organicznych. - W naszych, polskich warunkach, w śmieciach komunalnych jest około połowy odpadów organicznych, to bardzo dużo - mówi Piotr Zieliński, Kierownik Składowiska w ZSOK. - Odpady te na składowisku wytwarzają gaz, który ma dużo metanu, czyli jest gazem palnym. Dlatego ujmuje się go i za pomocą specjalnej instalacji kieruje do bioelektrowni. Bioelektrownia działająca na terenie ZSOK wyposażona jest w nowoczesny generator z wymiennikiem ciepła. Dzięki niemu nie tylko produkuje prąd, ale pozwala na odzyskanie ciepła zarówno z chłodnicy, jak i ze spalin. Po zbudowaniu sieci centralnego ogrzewania, ciepło będzie efektywnie wykorzystywane. Ogrzewaniem objęte będą biura, szatnie, hale produkcyjne i magazynowe, a w przyszłości ciepło wykorzystywane będzie do procesu kompostowania. Realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym roku. - Instalacja jest przykładem wykorzystania potencjału energetycznego odpadów. Pozwoli nam też na zasadnicze oszczędności finansowe. Dotąd do ogrzewania wykorzystujemy drewno odpadowe i olej opałowy, podczas gdy ciepło z bioelektrowni ulatnia się do atmosfery - mówi Piotr Zieliński. Zobacz także: Co dzieje się z odpadami na tarnowskim wysypisku śmieci?
Komentarze...