Prezydent Komorowski odsłonił pomnik w Tarnowie-Mościcach (FOTO)
access_time 2012-10-10 11:26:01
85 lat istnienia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach to również 85 lat zamysłu mądrego budowania polskiego przemysłu – powiedział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, który odwiedził Tarnów w związku z 85-leciem Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach.
Prezydent spotkał się z pracownikami Azotów Tarnów i przedstawicielami władz Tarnowa. W towarzystwie wnuczki Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie, pani Julity Maciejewicz-Ryś, odsłonił pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego przed siedzibą Spółki. Wziął również udział w gali święta pracowników Azotów Tarnów. - Tu, w Tarnowie, od początku działań była wizja rozwoju i wola budowania, uprzemysławiania kraju po odzyskaniu niepodległości. Pierwsze ambicje zbudowania fabryki to były wydarzenia na miarę epoki, ale dziś potrzebne są nam również ambicje dobrej pracy kadry inżynierskiej i chemików. Jest tu świadomość dobrej i twórczej pracy, która będzie decydować o tym, jak będzie funkcjonował Tarnów, jego mieszkańcy, cały region, cała Polska. Te ambicje sprzed 85 lat powinny stanowić wyznacznik wspólnych działań – podkreślił Prezydent, przemawiając do przedstawicieli lokalnej społeczności. Uroczystość odsłonięcia pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego, wizjonera przemysłu, polityka i wielkiego Polaka, a w latach 1931-1935 dyrektora Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie-Mościcach, była jednocześnie admiracją etosu budowy zrębów polskiego przemysłu. Po odsłonięciu pomnika uroczyście złożono wieńce. Pierwszy wieniec od narodu polskiego złożył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, któremu towarzyszyła wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, Julita Maciejewicz-Ryś. Drugi wieniec w imieniu pracowników Azotów Tarnów złożył Zarząd Spółki. Trzeci wieniec od mieszkańców miasta złożył Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powstały z inicjatywy Prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Decyzja o budowie fabryki zapadła w marcu 1927 roku. Jednym z najbardziej zasłużonych dla rozwoju Państwowej Fabryki Związków Azotowych był inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier i minister skarbu, minister przemysłu i handlu, pomysłodawca Centralnego Okręgu Przemysłowego i budowniczy portu w Gdyni. Chcąc uhonorować tego wybitnego polityka i działacza gospodarczego, tak zasłużonego dla Tarnowa, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. postanowiły ufundować pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego, który stanął na skwerze przed główną siedzibą Spółki. Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz, absolwent i wieloletni wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku, twórca m.in. pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, generała Józefa Hallera we Władysławowie i marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Pomnik przedstawia portretowe ujęcie postaci wielkiego Polaka – popiersie umieszczone na prostopadłościennym cokole. Koncepcja ta nawiązuje do wizji pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. W rozwiązaniu cokołu artysta zaproponował rodzaj szarfy, wstęgi, biegnącej dynamicznie po przekątnej, mającej symbolizować Wizję i Czyn, które uosabiał Eugeniusz Kwiatkowski w czasach II Rzeczypospolitej. Lekko pofałdowana szarfa nawiązuje także do wzgórz obecnych w pejzażu Tarnowa i jest swego rodzaju odniesieniem do pomnika gdyńskiego, gdzie lico cokołu tworzą biegnące fale. Popiersie, o wysokości 172 centymetrów, odlane jest z brązu, natomiast ponad dwumetrowej wysokości cokół to monolit z bloku granitowego. Na szarfie uwieczniono wypowiedź Eugeniusza Kwiatkowskiego dotyczącą budowy tarnowskiej fabryki: Nigdy w przeszłości ani w teraźniejszości nie było postawione w Polsce zadanie tak trudne, tak skomplikowane, tak nowe, tak wielkie do zrealizowania w tak krótkim okresie czasu. - Eugeniusz Kwiatkowski był również pierwszym konsolidatorem w polskim przemyśle – powiedział Jerzy Marciniak, Prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, przywołując obecność E. Kwiatkowskiego w Tarnowie i Chorzowie. Przedstawiając historię i nawiązując do aktualnych zamierzeń Spółki, Prezes Azotów Tarnów podziękował byłemu ministrowi skarbu, Aleksandrowi Gradowi, za to, że miał odwagę pozwolić Zakładom Azotowym w Tarnowie-Mościcach na podjęcie konsolidacji sektora chemicznego. Aleksander Grad, minister skarbu w latach 2007 - 2011, po wcześniejszych dwóch nieudanych próbach prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, zdecydował o konsolidacji przemysłu chemicznego. Miał odwagę wspierać działania zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach przy kolejnych akwizycjach polskich zakładów chemicznych. Chcąc uhonorować działania Aleksandra Grada jako osoby w sposób szczególny zasłużonej na rzecz Spółki, Kapituła postanowiła wręczyć mu Statuetkę Eugeniusza Kwiatkowskiego, która jest miniaturą odsłoniętego pomnika. Święto pracowników i 85 rocznica powstania Spółki to także doskonały moment na podsumowanie jej dotychczasowej działalności. Od 2008 roku Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i nieustannie rozbudowują swój potencjał. Produkty i półprodukty Spółek Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów cieszą się uznaniem odbiorców z wielu różnych sektorów i branż. Efektem są doskonałe wyniki finansowe. Po przeprowadzeniu procesu konsolidacji w skład grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym są Azoty Tarnów, wchodzą m.in. Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zakłady Chemiczne Police. Obecnie trwają działania zmierzające do konsolidacji grupy z Zakładami Azotowymi Puławy. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zatrudnia prawie 9 tys. pracowników. Świętującym 85-lecie istnienia zakładów pracownikom, ale też miastu i zakładom w Polsce Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski życzył, by duch Eugeniusza Kwiatkowskiego był duchem dobrej pamięci ludzi i dokonań. Foto: Artur Gawle
Komentarze...