Powstanie Centrum Kształcenia Budowlanego
access_time 2012-10-09 17:59:07
W ramach rozpoczętego już projektu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych powstaje dwukondygnacyjny budynek, który pomieści między innymi pracownie informatyczno-architektoniczną, materiałów budowlanych oraz technik budownictwa.
Porozumienie w sprawie dofinansowania inwestycji podpisali wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, członek zarządu województwa Stanisław Sorys i prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. - Projekt doskonale wpisuje się w jeden z głównych celów Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020, a mianowicie uczynienie Tarnowa mocnym ośrodkiem regionalnym w znacznym stopniu oddziaływającym na swoje otoczenie. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu pozwoli na skupienie w CKB działań prowadzonych na obszarze subregionu tarnowskiego w zakresie kształcenia zawodowego branży budowlanej - mówi prezydent Ryszard Ścigała. Po zakończeniu robót budynek zostanie wyposażony w nowoczesne narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu. Wyposażone zostaną pracownie, zarówno w nowopowstałych, jak i w istniejących dotychczas budynkach ZSB (ul. Legionów, ul. Siewnej i al. M.B.Fatimskiej), służących kształceniu w branży budowlanej. Głównymi celami projektu są m.in. podwyższenie standardów nauczania zawodów budowlanych w regionie tarnowskim, poprawa dostępu do bazy służącej uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauce zawodu w branży budowlanej, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego w branży budowlanej, a także dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zapewnienie pracodawcom wysoko wykwalifikowanych kadr. Koszt inwestycji to prawie 4,5 mln złotych. Większość, bo ponad 3 mln zł, to dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Prawie 1,5 mln dołoży miasto.
Komentarze...