Powiat zakupił 20 kontenerów na wodę pitną do walki z suszą (FOTO)
access_time 2012-10-04 12:45:40
Starostwo Powiatowe zakupiło 20 atestowanych kontenerów na wodę pitną. Zbiorniki trafiły do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin dotkniętych suszą.
Władze Powiatu Tarnowskiego, chcąc załagodzić skutki suszy hydrologicznej, zakupiły 20 atestowanych kontenerów na wodę pitną o pojemności 1000 litrów każdy. - Susza dotknęła nie tylko Powiat Tarnowski, ale także całe Karpaty. Na polecenie Wojewody codziennie monitorujemy sytuację i przesyłamy informacje, ile gospodarstw jest dotkniętych suszą. Na chwilę obecną jest to prawie 4 tysiące gospodarstw. W każdym gospodarstwie mieszka kilka osób, co daje liczbę ok. 10 tys. mieszkańców, którzy mają problemy z dostępem do wody pitnej - mówi Mieczysław Kras, starosta tarnowski. Zbiorniki trafią do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin dotkniętych suszą i będą służyć zaopatrzeniu mieszkańców w wodę. - Wody rzeczywiście nie ma. Sytuacja jest ciężka. Wodę dla zwierząt ludzie dowożą z rzek, ale poziom wód w korytach jest bardzo niski. Dotychczas nie posiadaliśmy na wyposażeniu beczki przystosowanej do przewożenia wody pitnej. Zakupione kontenery tego typu na pewno się przydadzą - mówi Adam Augustyn, naczelnik OSP z Lubczy. Tegoroczna susza hydrologiczna panująca na terenie południowej i centralnej części Polski, nie jest niczym nowym. Takie susze w Polsce zdarzały się często. W latach 1971-2012 było ich 9 (1982, 1983, 1992, 1993, 1994, 2000, 2003, 2006, 2011), a prognozy wskazują, że w przyszłości nie uwolnimy się od susz. Od ponad 20 lat na świecie obserwowany jest wzrost tendencji do pojawiania się zjawisk ekstremalnych, w tym długotrwałych i głębokich susz. Temat suszy będzie podejmowany w Tarnowie 9 listopada na międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Możliwości wykorzystania zasobów wodnych na obszarze Karpat". Jej tematem będzie występowanie, zasobność oraz różnorodne możliwości wykorzystania zasobów wodnych polskiej części Karpat. Foto: Artur Gawle
Komentarze...