Wątok bardziej bezpieczny i przyjemny
access_time 2012-05-28 14:55:45
Jeszcze w tym roku tarnowianie będą mogli spacerować kolejnym, uporządkowanym odcinkiem bulwarów nad Wątokiem. Nowe ścieżki spacerowe powstaną na odcinku od mostu przy ul. Panny Marii do mostu przy ul. Narutowicza. Prace zakończą się w listopadzie.
To wspólna inwestycja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz tarnowskiego magistratu. Inwestycja stanowić będzie trzeci i ostatni etap przebudowy istniejących murów oporowych tworzących koryto Wątoku, co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo powodziowe tej części miasta. Co równie ważne, poprawią się funkcjonalność oraz estetyka tego miejsca. Powstanie alejka spacerowa, pojawią się zieleń oraz elementy małej architektury (ławki, kosze). - Rozwiązanie, które zastosujemy przy budowie tego odcinka nawiązuje do istniejących już bulwarów wybudowanych w poprzednich latach. Po zakończeniu inwestycji otrzymamy w tym miejscu przestrzeń jednolitą stylistycznie i doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu - mówi zastępca prezydenta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański. Całość inwestycji zamknie się kwotą ok. 1,6 mln zł. Udział miasta to ok. 460 tys. zł. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...