Diagnoza kardiologiczna na odległość
access_time 2012-05-16 12:13:20
Już niebawem ratownicy z tarnowskich karetek pogotowia będą mogli błyskawicznie diagnozować stan swoich pacjentów. Będzie to możliwe dzięki pionierskiemu systemowi, który będzie przesyłał zapis EKG prosto z domu pacjenta do lekarza specjalisty w szpitalu.
Porozumienie w sprawie teletransmisji danych zostało zawarte pomiędzy szefami samorządów - miasta i powiatu oraz dyrekcją szpitala im. Szczeklika i Pogotowia Ratunkowego. Mowa o realizacji pionierskiego w Małopolsce systemu diagnozy kardiologicznej na odległość. Celem jest skrócenie czasu interwencji medycznej w przypadkach ostrych zespołów wieńcowych. Teletransmisja danych będzie się odbywać tuż po przybyciu karetki pogotowia, jeszcze w domu pacjenta, pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie a Pracownią Hemodynamiki Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. System ma być gotowy za około trzy miesiące. - Istotą telemedycznej sieci jest przekaz badań EKG z defibrylatora w ambulansie pogotowia do stacji odbiorczej w szpitalu, co umożliwia natychmiastową diagnostykę stanu pacjenta w miejscu zdarzenia przez lekarza dyżurującego w szpitalu oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania z pacjentem. Szczególnie jest to istotne w sytuacji, gdy większość zespołów ratowniczych to zespoły podstawowe (czyli bez obecności lekarza w karetce). Transmisja danych do szpitala pozwala lekarzowi określić prawdopodobieństwo ostrego incydentu wieńcowego lub stanu zagrożenia życia, zlecić ratownikom podanie odpowiednich leków oraz zadecydować o szybkim przyjęciu na oddział kardiologii do leczenia inwazyjnego - mówi Marcin Kuta, dyrektor Szpitala Szczeklika. Tarnów i jego okolice są pierwszym regionem w Małopolsce objętym systemem telemedycznej sieci ratunkowej.
Komentarze...