Rewolucja śmieciowa - najprawdopodobniej wzrosną opłaty
access_time 2012-09-21 13:46:19
Tarnów, podobnie jak inne miasta, czeka rewolucja śmieciowa. Sejm narzucił nowe obowiązki dla gmin i właścicieli nieruchomości. Gminy stają się jedynymi właścicielami odpadów i zobowiązane są do stworzenia nowych systemów gospodarowania i postępowania z odpadami.
Restrykcje dotyczą m.in. możliwości składowania odpadów, zasad ich przetwarzania, systemu naliczania i poboru opłat od właścicieli nieruchomości. Tarnów intensywnie przygotowuje się do nowej rzeczywistości zarówno od strony administracyjnej, prawnej, jak i informacyjnej. Pierwsze ulotki w tej sprawie już trafiły do tarnowian. Ustawa narzuca, co prawda zgodne z zasadami ochrony środowiska, ale kosztowne w realizacji zasady postępowania z odpadami. Przepisy ograniczają możliwości składowania odpadów m.in. o wysokiej kaloryczności - stąd konieczność budowy spalarni, odpadów, które ulegają biologicznemu rozkładowi czy narzucają określone poziomy recyklingu w odniesieniu do odpadów zawierających surowce wtórne jak np. plastiki. - Obawiam się, że Ustawodawca nie przewidział do końca skutków nowej ustawy "śmieciowej". Mam na myśli zarówno skutki społeczne, jak i gospodarcze. Bo oto nagle mieszkańcy odkryją, że obciążeni zostają dodatkowym podatkiem egzekwowanym w trybie ordynacji podatkowej. Dodajmy, że jego wysokość, zgodnie z wolą ustawodawcy, będzie musiała sumarycznie pokryć wszystkie koszty systemu. Mieszkańcy odkryją także, że nie będą mieli, jak dotychczas, indywidualnych umów z odbiorcami śmieci takimi jak MPGK, TransFormers czy van Gansenwinkel. Z drugiej strony, a mowa teraz o skutku gospodarczym, nowe zasady mogą ożywczo wpłynąć na firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami, ale, również mogą zagrozić podmiotom lokalnym dotychczas działającym w tej branży. W tym podmiotom, w które inwestowane były do tej pory pieniądze publiczne. Swoje wątpliwości miałem okazje przekazać Panu Ministrowi Środowiska i prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska podczas odbywającego się kilka dni temu Forum Regionów. Inne miasta mają podobne zdanie. Ale póki co przed nami trudny okres wdrożenia narzuconych rozwiązań, rada miejska będzie musiała podjąć szereg uchwał w tej sprawie, a my już od najbliższej sesji - mimo że system zacznie obowiązywać od lipca 2013 roku, przystępujemy do przygotowań miejskich jednostek i podmiotów do mających nastąpić zmian. W tym zakresie planujemy przekształcenia naszych jednostek budżetowych w tzw. operatorów komunalnych i przekształcenie składowiska - jego skomercjalizowanie - bo taki jest wymóg zmieniającego się prawa - informuje prezydent Ryszard Ścigała. W najbliższym czasie zostanie ustalony nowy system opłat dla mieszkańców. Rada Miejska musi wypracować m.in. metodę naliczania i stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także opłaty za pojemnik o określonej pojemności, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty i zakres świadczenia usług. Miasto, w drodze przetargu, wybierze przedsiębiorcę, który będzie miał obowiązek odbierania od mieszkańców odpadów zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie. - Z dużą troską podchodzimy do tego, by skutki systemu, który musimy wdrożyć, dla ludzi były jak najmniejsze - dodaje prezydent.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A