Tarnów miastem strategicznym dla Małopolski (FOTO)
access_time 2012-09-20 16:47:07
Przyszłość Tarnowa i subregionu tarnowskiego to temat poruszany na II Konferencji Subregionalnej, która odbyła w Centrum Sztuki Mościce. Organizatorem był samorząd województwa. To kolejne z cyklu spotkań w ramach drugiej edycji konferencji subregionalnych.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci uczelni, biznesmeni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Tematyka konferencji dotyczyła m.in. działania Forów Subregionalnych, organizacji pracy i zasad naboru do tego gremium oraz kryteriów, zgodnie z którymi można zgłaszać projekty istotne dla rozwoju subregionu. Spotkania są również okazją do dyskusji nad kolejnymi propozycjami przedsięwzięć strategicznych w subregionie. Pozycja subregionu tarnowskiego będzie wzmacniana poprzez poprawę kondycji rozwojowej Tarnowa, ale i jego obszaru funkcjonalnego. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie potencjału gospodarczego subregionu. - Przestrzeń wokół korytarza transportowego zostanie zagospodarowana na potrzeby nowych inwestycji. Z kolei sam Tarnów, który już obecnie pełni niektóre funkcje o zasięgu regionalnym, zapewniać będzie w większym zakresie świadczenie usług publicznych wyższego rzędu dla mieszkańców wschodniej części regionu - informuje UMT. Działania te przyczynią się do zwiększenia aktywności gospodarczej i poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienia powiązań funkcjonalnych subregionu z Krakowem oraz ośrodkami granicznymi województwa podkarpackiego. Foto: Artur Gawle
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A