Prezes Azotów nie jest już szefem zakładów w Kędzierzynie
access_time 2012-09-18 17:59:14
Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, złożył rezygnację ze stanowiska prezesa spółki na Opolszczyźnie. Nowym prezesem został również tarnowianin, były wiceminister skarbu i były zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Adam Leszkiewicz.
Jerzy Marciniak równolegle szefował także chemicznym zakładom w Kędzierzynie przez ponad półtora roku. Stanowisko w Kędzierzynie było tymczasowe, miało ułatwiać podejmowanie decyzji dotyczących konsolidacji tamtejszej spółki z tarnowskimi Azotami. Prezes Azotów sam złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu ZAK S.A. Rada nadzorcza Kędzierzyna rezygnację przyjęła. Jerzy Marciniak pozostaje nadal prezesem tarnowskich Azotów, jest również szefem całej Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, w skład której wchodzą m.in. zakłady chemiczne w Kędzierzynie oraz Policach. Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. powierzyła stanowisko prezesa Spółki ZAK S.A. Adamowi Leszkiewiczowi. Adam Leszkiewicz - urodzony w 1969 roku w Krakowie. Od 12 stycznia bieżącego roku Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZAK S.A. Odpowiadał m.in. za rozwój i inwestycje w spółce. Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W latach 2009-2011 jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadał za branżowe prywatyzacje i nadzór właścicielski m.in. w chemii. Był członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej. W latach 2009-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej. W latach 2007-2009 był Podsekretarzem Stanu i Z-cą Szefa KPRM. Wcześniej Sekretarz M. St. Warszawy i Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zobacz także: Jerzy Marciniak prezesem ZAK
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A