Z Tarnowa do Krakowa w 37 minut
access_time 2012-09-19 13:00:42
Prawie 22 mln zł będzie kosztowało wzmocnienie fundamentów torów na trasie Biadoliny-Bogumiłowice w powiecie tarnowskim. Inwestycja jest częścią modernizacji linii kolejowej Kraków-Rzeszów. Po zakończeniu wszystkich prac na tym odcinku z Krakowa do Rzeszowa będzie można dojechać pociągiem w 75 minut, a do Tarnowa w 37 minut.
Prace rozpoczną się we wrześniu i potrwają do marca 2013 roku. Wzmocnione zostanie 7,6 km podtorza na trasie Biadoliny-Bogumiłowice. Odcinek ten jest częścią kluczowej dla Polski linii E30. Należy ona do Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który swój początek bierze w niemieckim Dreźnie, następnie przecina południe Polski (m.in. Zgorzelec, Wrocław, Opole, Katowice, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl), kierując się na Ukrainę aż do Kijowa. Będzie szybciej Wzmocnienie podtorza jest jedną z kilku inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji linii kolejowej Kraków-Rzeszów. Ma ona na celu m.in. poprawę jakości połączenia krajów UE z Ukrainą. Po zakończeniu modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość 160 km/h, a towarowe 120 km/h. Skrócić ma się czas jazdy pociągów, poprawić przepustowość linii oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy. Z Krakowa do Rzeszowa będzie można dojechać w 75 minut, a do Tarnowa w 37 minut. Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych czas przejazdu pociągiem na trasie z Krakowa do Rzeszowa wynosił prawie dwie i pół godziny, a obecnie ze względu na prace prowadzone na torach wydłużył się do ponad trzech godzin. Mocniejsze fundamenty torowiska Podtorze, które wzmocni Skanska, jest budowlą ziemną, na której znajduje się warstwa ochronna i nawierzchnia torowiska. Stanowi ono fundament, którego zadaniem jest przejęcie dynamicznych obciążeń od taboru poprzez szyny, podkłady, podsypkę i warstwę filtracyjną. - Wzmocnienie podtorza, które wykonamy, ma zapewnić stateczność podłoża dla modernizowanej linii kolejowej między Krakowem a Rzeszowem przystosowanej do prędkości maksymalnej 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych - mówi Witold Miśtak, menadżer projektu, który realizować będzie firma Skanska. Wzmocnienie podtorza zostanie wykonane między Biadolinami a Bogumiłowicami za pomocą kolumn gruntowo-cementowych, zbrojonych pali wielkośrednicowych lub iniekcji gruntu. Technologia będzie dobierana w zależności od warunków gruntowych. - Kolumny wykonamy metodą głębnego mieszania w technologii DSM, polegającej na wymieszaniu cząstek gruntu z zaczynem cementowym, co w wyniku reakcji chemicznej powoduje powstanie kamiennej struktury w formie kolumny - mówi Witold Miśtak. Tam, gdzie ze względu na warunki gruntowe nie ma możliwości zastosowania technologii DSM, podtorze zostanie wzmocnione palami żelbetowymi lub za pomocą iniekcji gruntu. Obciążenie z torowiska będzie amortyzowane przez warstwę transmisyjną wykonaną z geosiatki komórkowej, zasypaną kruszywem, której zadaniem jest równomierne przeniesienie obciążeń na wcześniej wykonane kolumny i pale wzmacniające. Praca etapami Wzmocnienie podtorza będzie wykonywane w dwóch etapach, w okresie zamknięć torowych wynikających z prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe na trasie między Krakowem a Rzeszowem. Zamknięcia poszczególnych fragmentów torów są tak zaplanowane, aby zapewniony był przejazd pociągów, a utrudnienia były jak najmniej odczuwalne dla pasażerów.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A