Hala Gumniska osiedlowym centrum
access_time 2012-07-27 09:06:53
Radni podjęli uchwałę o zamiarze połączenia filii bibliotek mieszczących się przy ul. Gumniskiej 25 i Pracy 4c, które znajdą wspólne miejsce w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej Pałacu Młodzieży przy ul. Gumniskiej 28. To jeden z efektów prac komisji pracującej nad racjonalnym wykorzystaniem miejskich powierzchni.
Zmiana lokalizacji i koncentracja bibliotecznych zasobów oznacza lepsze wykorzystanie obiektów komunalnych, nowe możliwości rozwoju i formy pracy, także pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. W perspektywie zaś ułatwia powołanie mega tarnowskiej biblioteki będącej epicentrum czytelnictwa w regionie. Siedziba połączonych filii mieszczących się dotychczas przy ul. Gumniskiej 25 i Pracy 4c będzie zlokalizowana w budynku modernizowanej etapami Hali Sportowo-Widowiskowej Pałacu Młodzieży przy ul. Gumniskiej 28. Oznacza to dodatkowy walor także dla tej placówki i powstanie w tej części miasta osiedlowego centrum rekreacyjno-sportowo-bibliotecznego. - Połączone filie znajdowały się w tym samym rejonie miasta, w niewielkiej od siebie odległości. Ich zasięgi oddziaływania pokrywały się ze sobą. Po gruntownym remoncie oraz adaptacji, nowa siedziba pomieści zbiory biblioteczne obydwu placówek. To szansa na rozszerzenie oferty biblioteki i pozyskanie nowych czytelników - mówi Ewa Stańczyk, dyrektor MBP w Tarnowie. Niewykluczone, że podobnych działań - optymalizujących tarnowską sieć biblioteczną będzie więcej. W przyszłości rozważane jest powstanie nowoczesnego budynku na potrzeby MBP jako subregionalnego centrum informacji, czytelnictwa i edukacji. Taki model zakłada utrzymanie pojedynczych filii o "środowiskowym" oddziaływaniu. Dodajmy, że od kilku lat miasto ma świetne wyniki czytelnictwa. Małopolska znajduje się pod tym względem obecnie na drugim miejscu, zaraz po Krakowie. Do poszczególnych oddziałów zapisanych jest 27 tysięcy osób. Przed rokiem zanotowano blisko 600 tysięcy wypożyczeń.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A