Dlaczego E-Kancelaria?
access_time 2012-07-10 00:10:58
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o E-kancelarii doradztwa personalnego i mediacyjnego zajmującej się kompleksową obsługą z prawa pracy z naciskiem na promowanie mediacji i leasingu pracowniczego, który wciąż stanowi swoistą nowość na naszym rynku.
Dlaczego E-Kancelaria? Internet zagarnia coraz więcej obszarów życia. Jest jak maszyna parowa XXI wieku – zmienia sposoby spędzania czasu, pracy, również komunikowania się. Siłą motoryczną Internetu jest możliwość natychmiastowego i bez względu na największe odległości komunikowania się, zdobywania i wymiany informacji. Trudno sobie wyobrazić świat a mi dodatkowo prowadzenie działalności biznesowej bez zaawansowanych technologii informatycznych. Liczba urządzeń podłączonych do sieci wynosi dziś 5 miliardów a w ciągu dekady wzrośnie ponad czterokrotnie. Nowe technologie pomagają nam myśleć. Dziś jest zdecydowanie łatwiej niż kilkadziesiąt lat temu znajdować, przechowywać czy wymieniać informację i pomysły. E-kancelaria doradztwa personalnego i mediacyjnego zajmuje się kompleksową obsługą z prawa pracy z naciskiem na promowanie mediacji i leasingu pracowniczego, który wciąż stanowi swoistą nowość na naszym rynku. Czym jest mediacja? Mediacja jest postępowaniem nieformalnym w odróżnieniu od sztywnych reguł procesu sądowego. Jest to dobrowolny proces w którym skonfliktowane strony próbują osiągnąć porozumienie akceptowalne dla obu stron. Jedynym warunkiem jaki musi zostać spełniony to dobra wola i zgoda obu stron na takie rozwiązanie. Mediator pełni rolę przewodnika- dba o wzajemny szacunek, pozwala stronom nawiązać dialog, stwarza konstruktywną atmosferę spokoju, a także zapewnia wsparcie merytoryczne. Mediacja jest tańszą, efektywniejszą oraz szybszą opcją niż postępowanie sądowe. Wzajemnie skonstruowane przez Strony porozumienie jest trwalsze, sprawiedliwsze i łatwiejsze do zaakceptowania. Mediacja w Polsce jest innowacją, którą UE propaguje, bo stwarza obywatelom warunki do pokojowego stylu rozwiązywania konfliktów, łagodniejszego i korzystniejszego od niszczącego relacje międzyludzkie postępowania sądowego. Ogólnodostępny, rozbudowany i dynamiczny system mediacji w UE jest ilustracją efektywnego sposobu, w jaki rządy państw członkowskich ingerują w konflikty mikrospołeczne. Moja e-kancelaria promując mediację w Polsce będzie ją przeprowadzała pro bono publico, czyli bezpłatnie dla dobra publicznego. Na czym polega leasing pracowniczy? Leasing pracowniczy polega na wykorzystywaniu w przedsiębiorstwie pracowników należących do zespołu pracowniczego firmy zewnętrznej. Firmy specjalizujące się w leasingowaniu pracowników są w stanie dobrać oraz odpowiednio przeszkolić personel a przede wszystkim załatwić wszystkie formalności wynikające z Kodeksu Pracy. Jest to bardzo wygodne dla pracodawcy, gdyż dostaje dokładnie to, czego oczekuje w znacznie krótszym czasie niż by to miało miejsce przy normalnej umowie o pracę. Warto o tym pamiętać, kiedy zbliża się sezon urlopowy, panuje epidemia grypy lub zastanawiamy się nad wdrożeniem nowego projektu, gdzie niezbędne będą specjalistyczne kwalifikacje. Dla porównania w Skandynawii, gdzie leasing pracowniczy jest popularny od lat, na takich zasadach zatrudnionych jest ponad 20% pracowników. Firmy zajmujące się leasingiem pracowniczym, mają przed sobą świetlaną przyszłość. Warto podkreślić, iż taka forma zatrudnienia jest skutecznym narzędziem zwalczania bezrobocia. Korzyści takiej formy zatrudnienia dla pracodawców są dość spore:
 • całość kosztów rekrutacji ponosi agencja pracy czasowej
 • nie musi on odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne i innych narzutów na wynagrodzenia
 • spadają koszty administracyjne związane z obsługą pracowników
 • jeśli pracownik spełni oczekiwania, może zostać na zatrudniony na pełny etat
 • gwarancja zastąpienia pracownika nie spełniającego oczekiwań bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • dostosowanie liczby pracowników do bieżących i realnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • wzrost wskaźnika dochodowości liczony na jednego pracownika
 • poprawia się struktura kosztów (koszty osobowe zamieniają się w koszty usług obcych)
 • ograniczenie liczby etatów (szczególne ważne przy limitach zatrudnienia) Dla pracownika:
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • możliwość zatrudnienia na pełny etat Przygotowała A.Z. Właściciel portalu e-doradztwo.net
 • Komentarze...