Czwórmiasto tarnowsko-podkarpackie
access_time 2012-06-19 10:52:00
Czy powstanie tarnowsko-mielecko-dębicki obszar funkcjonalny? W tarnowskim ratuszu samorządowcy z czterech miast podpisali list intencyjny w tej sprawie.
Sygnatariuszami porozumienia byli prezydent Mielca Janusz Chodorowski, burmistrz Dębicy Paweł Wolicki, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Zakłada ono zacieśnienie współpracy w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach obszaru funkcjonalnego wyznaczonego przez Tarnów, Mielec, Dąbrowę Tarnowską i Dębicę, rozwój współpracy w celu wspierania potrzeb rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz podjęcie niezbędnych działań dla przygotowania i realizacji wspólnych projektów o znaczeniu ponadlokalnym. Zawarcie umowy poprzedziła gorąca dyskusja. Samorządowcy rozmawiali na tematy dotyczące m.in. możliwości utworzenia wspólnego obszaru funkcjonalnego oraz budowy partnerstw podmiotów z subregionu tarnowskiego i obszarów przygranicznych województwa podkarpackiego. Tarnowskie porozumienie to kolejny etap prac zapoczątkowanych podpisaniem w marcu br. w Jaśle "Deklaracji współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim i Województwem Podkarpackim w sprawie podjęcia działań na rzecz współpracy i rozwoju obu regionów". Organizatorami spotkania były UMT oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Komentarze...