Nietrzeźwi trafią do aresztu lub pod opiekę stowarzyszenia
access_time 2012-04-03 10:10:24
Stowarzyszenie "Ponad Barierami" od kwietnia poprowadzi w Tarnowie punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi. Podmiot ten został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, od kwietnia zaczynają obowiązywać nowe zasady postępowania z osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta. Stowarzyszenie ma doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. - W prowadzonym przeze mnie punkcie duży nacisk kładziony będzie właśnie na pomoc, zarówno choremu jak i jego bliskim, w tym zakresie - mówi Maciej Noga, prezes stowarzyszenia, psycholog kliniczny. - W grudniu ubiegłego roku miasto podpisało list intencyjny z tarnowską policją, w sprawie przyjmowania do wytrzeźwienia w areszcie osób, które pod wpływem alkoholu popełniły przestępstwa na terenie miasta, natomiast osoby wymagające opieki, znajdą ją w placówce, którą poprowadzi stowarzyszenie "Ponad Barierami" - mówi Dorota Kunc-Pławecka, rzeczniczka tarnowskiego magistratu. W wydzielonych pomieszczeniach budynku przy ul. Tuchowskiej będą mieć do dyspozycji sześć łóżek dla chorych. Pobyt w punkcie opieki nad osobami nietrzeźwymi będzie bezpłatny. Nowe zasady postępowania z osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Tarnowa zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia. Zmiana dotychczasowego systemu była konieczna, ponieważ poprzedni model, funkcjonujący od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku jest już przeżytkiem i wymaga dostosowania do obowiązujących standardów postępowania wobec osób z chorobą alkoholową i wyzwań współczesności. Za zmianą przemawiały również względy ekonomiczne. Dotychczas tarnowska izba wytrzeźwień dysponowała 29 łóżkami. Na prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi została w budżecie na 2012 rok zabezpieczona kwota w wysokości 540 tys. złotych na prowadzenie punktu przez trzy kwartały, do końca bieżącego roku. Koszt działalności Izby Wytrzeźwień w 2011 roku wyniósł około 1,4 miliona złotych. "Ściągalność" opłat za pobyt w Izbie wynosiła zaledwie dwadzieścia kilka procent.
Komentarze...