Więcej bezrobotnych i mniej ofert pracy
access_time 2012-01-05 16:19:34
Poziom bezrobocia w Tarnowie i powiecie tarnowskim na koniec grudnia 2011 roku pokazuje, że minione 12 miesięcy nie zapisały się w statystykach rynku pracy optymistycznie.
Teren działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie zamieszkuje około 311,2 tys. mieszkańców w tym ok. 114,9 tys. miasto Tarnów i 196,3 tys. powiat tarnowski, z czego ponad 15 tys. jest klientami Urzędu. W grudniu 2011 roku liczba bezrobotnych w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim zwiększyła się o 727 osób i osiągnęła poziom 14757 osób. Poziom bezrobocia na koniec grudnia 2011 r. jest o 162 osoby wyższy niż rok temu (14595 – stan na 31.12.2010 r.). W porównaniu do stanu z końca listopada 2011 r. w Tarnowie liczba bezrobotnych zwiększyła się o 141 osób, a w powiecie tarnowskim o 586 osób. Co roku liczba bezrobotnych na koniec roku wzrasta, co jest uwarunkowane m.in. końcem sezonu budowlanego. Poza tym w grudniu kończą się staże, a uczestniczące w nich osoby powracają na listy bezrobotnych. - Sytuacja na rynku pracy była w roku 2011 nieznacznie gorsza niż w latach poprzednich - ocenia Stanisław Dydusiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. - Ofert pracy było wyraźnie mniej. Do 28 grudnia odnotowaliśmy ich nieco ponad 5600, podczas gdy w roku 2010 było ich ponad 7500. Zatem w minionym roku zgłoszono do nas o prawie 2 tys. ofert pracy mniej. Nie przekłada się to jednak w tej samej proporcji na liczbę osób, które podjęły pracę - w ciągu jedenastu miesięcy ub. roku było takich osób 7200, rok wcześniej - ok. 7600. Pod tym względem rok 2011 nie był aż tak zły. Największe problemy ze znalezieniem pracy ma grupa osób z wyższym wykształceniem. - Grupa ta co roku rośnie - obecnie to 12-14 proc. ogółu zarejestrowanych. To niekorzystna tendencja utrzymująca się w całym kraju - mówi dyrektor PUP w Tarnowie. Na koniec grudnia 2011 r. w ewidencji pozostawało 1557 osoby, które w okresie do 12 miesięcy przed końcem okresu sprawozdawczego ukończyły szkołę, w tym: wyższą 565 osób (36,3%), policealną i średnią zawodową 466 (29,9%), ogólnokształcącą 271 (17,4%), zasadniczą zawodową 249 (16,0%), gimnazjalną i poniżej 6 (0,4%). Problemu ze znalezieniem pracy nie powinni mieć w 2012 roku przedstawiciele zawodów związanych z budownictwem, w szczególności ci posiadający już doświadczenie.
Komentarze...