Ulice w remoncie - sprawdź utrudnienia komunikacyjne
access_time 2011-08-31 15:18:25
Na miejskich ulicach trwają intensywne prace remontowo–budowlane. Tarnowska Policja prosi mieszkańców o rozwagę, stosowanie się do poleceń i obowiązującego oznakowania.
Duże remonty wiążą się z utrudnieniami w ruchu. Zamknięta jest ulica Krakowska na odcinku od ulicy Targowej do ulicy Krasińskiego. Tym samym dojazd do ulicy Bema i innych ulic wiodących od niej, a także do Rynku odbywa się poprzez ulicę Narutowicza i Bandrowskiego. Rewitalizacja tego odcinka może zakończyć się w przyszłym roku. Nie oznacza to jednak, że przez cały okres remontu ulica będzie niedostępna dla ruchu. Ma być on przywracany w miarę postępu robót. Rewitalizacja górnego odcinka Krakowskiej to nie jedyny trwający remont tej ulicy. Roboty postępują także na odcinku od ulicy Głównej do skrzyżowania z ulicą Czerwoną. Z ruchu wyłączona została północna część jezdni, a pojazdy poruszają się w obydwu kierunkach się jej częścią południową. Zakończenie prac zaplanowano na październik. Drogowcy pracują również nad poprawą komfortu poruszania się ulicą Nowodąbrowską. Modernizowany jest odcinek o długości 1,5 km, od skrzyżowania z ulicą Spokojną i Błonie w kierunku północnym. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo, natomiast, aby zachować możliwie jak największą płynność przejazdu, prace na skrzyżowaniu z ulicą Spokojną prowadzone są po godzinach szczytu, od godz. 16.00 do późnych godzin nocnych. 2 września rozpoczyna się kolejny duży remont. Tym razem modernizowana będzie ulica Narutowicza na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Wita Stwosza. W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja w ruchu. Roboty drogowe wykonywane będą z wyłączeniem jednego kierunku ruchu z zachodu na wschód miasta, objazd do ulicy Konarskiego będzie poprowadzony ulicą Wita Stwosza, następnie ul. Towarową do ul. Wodnej i dalej do ul. Narutowicza. Ruch pojazdów od ulicy Konarskiego w kierunku do ul. Krakowskiej pozostanie bez zmian. Nie bez wpływu na płynność poruszania się po mieście samochodem pozostanie rozpoczynające się 6 września Forum Inwestycyjne. Projekt organizacji ruchu dla planowanych objazdów wyłączonego z ruchu odcinka ulicy Mickiewicza podczas Forum Inwestycyjnego zakłada wprowadzenie objazdów najkorzystniejszych dla funkcjonowania komunikacji publicznej uzgodniony z Zarządem Komunikacji Miejskiej. Od strony wschodniej objazd kierowany będzie ulicami: al. Matki Bożej Fatimskiej, ks. Sitki i ulicą Piłsudskiego do al. Solidarności. W przeciwną stronę ruch odbywać się będzie poprzez ulice Klikowską, rondo im. gen. Fieldorfa, ulicami Słowackiego i ks. Sitki do al. Matki Bożej Fatimskiej lub dalej przez Słoneczną i Starodąbrowską do Mickiewicza. Mieszkańców ulic wyłączonych z ruchu podczas IV FI prosi się o usunięcie pojazdów z miejsc parkingowych przed rozpoczęciem tego wydarzenia. Mowa o mieszkańcach ulic Brodzińskiego, Asnyka, Legionów, Piłsudskiego i Kopernika. Trzeba liczyć się z tym, że pojazdy pozostawione w tych miejscach zostaną odholowane na koszt właściciela na parking strzeżony.
Komentarze...