Przejazd przez ulicę Krakowską – droga technologiczna w centrum miasta
access_time 2011-12-09 15:52:26
Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, że od soboty, 10 grudnia, planowane jest uruchomienie drogi technologicznej dla przejazdu ulicą Krakowską od ulicy Nowy Świat z wyjazdem do ulicy Batorego oraz do ulicy Urszulańskiej.
Tego rodzaju rozwiązanie drogowe będzie obowiązywać już do zakończenia remontu przy ul. Krakowskiej (26 lutego 2012 roku). To znacznie usprawni komunikację w tej części - centrum miasta. Na wspomnianych ulicach przywrócona zostanie organizacja ruchu sprzed remontu, czyli jednokierunkowy przejazd, który uporządkuje ruch i postój pojazdów. Na ulicy Staszica pozostanie jeszcze ruch dwukierunkowy z wjazdem Krakowska - Batorego – zgodnie z kierunkiem ruchu. Przywrócenie jednokierunkowego ruchu na tej ulicy nastąpi najpóźniej we wtorek, 13 grudnia. W związku ze zmianą organizacji ruchu, wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się na ulicy Krakowskiej – z wyłączeniem pojazdów budowy, ze względu na trwające układanie chodników oraz zaopatrzenia do 10 minut, czyli czas niezbędny do wyładunku towarów.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A