Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
access_time 2011-10-13 12:13:30
Wsparcie to polega na przyznaniu dodatkowej kwoty po 100 zł w miesiącach: listopadzie i grudniu 2011 r., po warunkiem spełnienia dwóch warunków.
Centrum Obsługi Mieszkańców informuje, iż w dniu 7 października br. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, uchwalonego przez Rząd RP w dniu 27 września br. Wsparcie to polega na przyznaniu dodatkowej kwoty po 100 zł w miesiącach: listopadzie i grudniu 2011 r., pod warunkiem: 1) posiadania aktualnego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, tzn. otrzymywania tego świadczenia w tych miesiącach, 2) złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2011 r. pisemnego wniosku w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4, w sali nr 1 na parterze, na stanowisku świadczeń rodzinnych. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne na miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane dopiero po 31 października 2011 r., tzn. aktualnie nie otrzymują takiego świadczenia, powinny złożyć wniosek o przyznanie w/w pomocy w terminie do 7 dni od dnia, w którym ich decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stanie się ostateczna, tj. po upływie 14 dni od otrzymania takiej decyzji. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zgodnie z obowiązującym przepisem nie mogą być załatwione. Formularz wniosku do wypełnienia i złożenia można otrzymać w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4, w sali nr 1 na parterze albo pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Świadczeń i Spraw Obywatelskich w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4; tel. 14 68 82 721; 14 68 82 722; 14 68 82 724; 14 68 82 713.
Komentarze...