Rozpoczął się remont Placu Rybnego i Bimy (ZOBACZ WIZUALIZACJE)
access_time 2011-05-10 15:28:00
Urząd Miasta przystępuje do realizacji kolejnego zadania w ramach Programu  Zapewnienia Harmonii Estetycznej i Urbanistycznej Centrum Miasta. Mowa o rewitalizacji przestrzeni publicznej Placu Rybnego i Bimy.


Przywrócona zostanie pierwotna forma placu – teren zostanie obniżony, powstaną nowe mury oporowe i schody; wymieniona zostanie nawierzchnia placu – powstaną nowe chodniki z szarej kostki granitowej, natomiast Bima poddana zostanie renowacji. Prace będą postępować szybko, całość zakończy się do 30 sierpnia br. Modernizacja prowadzona ma być w taki sposób, aby w miarę możliwości, nie narażać mieszkańców na utrudnienia.

Projekt poprawy wizerunku centrum miasta realizowany jest w ramach działania 6.1 Rozwój miast Schemat A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programu rewitalizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego trwa już od 2007 roku. Związane z nimi wydatki to łącznie blisko 16 milionów złotych. Dofinansowanie wynosi ponad 6 milionów złotych, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych.

Utrudnienia na placu Rybnym

W najbliższym czasie na Placu Rybnym wprowadzone będzie oznakowanie związane z jego remontem i nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia polegały będą na wyłączeniu jego części z postoju. Wraz z postępem robót i związanym z tym zamknięciem coraz większej powierzchni Placu ubywać będzie miejsc do postoju pojazdów. Ograniczona będzie także możliwość przejazdu ciągiem Kapitulna – Rybna. Okresowo nastąpi nawet całkowite zamknięcie przejazdu tym ciągiem ulic. Identyfikatory i abonamenty uprawniające do postoju na Placu Rybnym honorowane będą na miejscach do parkowania zlokalizowanych na ulicach przyległych.

Za utrudnienia przepraszamy.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A