Inwestycja w najmłodszych tarnowian
access_time 2011-06-14 12:26:49
Tarnów bierze udział w rządowym programie "Maluch", którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozwoli to na utworzenie dodatkowych 30 miejsc dla najmłodszych w Żłobku nr 10 przy ulicy do Prochowni 20.


Złożony przez Urząd Miasta wniosek obejmuje remont i adaptację części pomieszczeń placówki oraz utworzenie i wyposażenie nowego oddziału. Zaplanowano również remont ogrodzenia oraz alejek na terenie ogrodu, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do żłobka.

Planowany koszt zadania wynosi 303 822 złotych (w tym inwestycje 207 822 zł). Wysokość dotacji to 143 000 zł, natomiast środki własne miasto ponad 160 tys. zł. Oddanie nowych pomieszczeń zaplanowano na 1 września 2011 r.

Program "Maluch" prowadzony jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Jego celem jest:

  • stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo,
  • edukacyjnych dla małych dzieci,
  • poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat),
  • umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej,
  • wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.
Komentarze...