Nowe ceny biletów w komunikacji miejskiej w Tarnowie
access_time 2011-06-08 15:06:29
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie informuje pasażerów, że Rada Miejska w Tarnowie na sesji w dniu 27 kwietnia 2011 roku uchwaliła nowe ceny biletów, które wejdą w życie w czwartek 9 czerwca 2011 r.


Zgodnie z uchwałą nr IX/95/2011 RM w Tarnowie w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, zmianie ulegną ceny biletów jednorazowych, czasowych 10-minutowych, karnetów pięcioprzejazdowych i biletów 1-miesiecznych na okaziciela na wszystkie linie.

Ponadto, ze względu na małe zainteresowanie, wycofane zostają bilety okresowe 3-tygodniowe imienne, 2-miesięczne imienne oraz 1-miesięczne na okaziciela na jedną i na dwie linie.

Ceny pozostałych biletów (tj. biletów czasowych 60-minutowych, biletów rodzinnych oraz biletów okresowych imiennych 2-tygodniowych, 1-miesiecznych, 3-miesiecznych, 5-miesiecznych) pozostają bez zmian.

Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 9 czerwca 2011 roku.

Rodzaj biletu

Cena dotychczasowa

Cena po zmianie

1.       Jednorazowy  ważny na jednej linii, w obrębie jednej strefy:

-        normalny

-        ulgowy lokalny

-        ulgowy ustawowy

2.       Jednorazowy  ważny na jednej linii, w obrębie dwóch stref:

-        normalny

-        ulgowy lokalny

-        ulgowy ustawowy

3.       Czasowy  10-minutowy:

-        normalny

-        ulgowy lokalny

-        ulgowy ustawowy

4.       Karnet 5-przejazdowy:

-        normalny

-        ulgowy lokalny

-        ulgowy ustawowy

5.       Bilet 1-miesieczny na okaziciela na wszystkie linie:

-        normalny – ważny od poniedziałku do piątku

-        ulgowy – ważny od poniedziałku do piątku

-        normalny – ważny we wszystkie dni

-        ulgowy – ważny we wszystkie dni

 

2,30 zł

1,30 zł

1,15 zł

 

2,70 zł

1,50 zł

1,35 zł

 
1,70 zł

1,00 zł

0,85 zł

 

9,50 zł

5,50 zł

4,75 zł

 


130,00 zł


65,00 zł


150,00 zł

75,00 zł

 

2,40 zł

1,40 zł

1,20 zł

 

2,80 zł

1,60 zł

1,40 zł

 
1,80 zł

1,10 zł

0,90 zł10,00 zł

6,00 zł

5,00 zł
140,00 zł


70,00 zł


160,00 zł

80,00 złBilety oraz częściowo wykorzystane karnety o dotychczasowych nominałach – obowiązujących przed 9 czerwca 2011 r., można wykorzystać:
- dokupując stosowną dopłatę do każdej sztuki biletu lub odcinka karnetu;
- poprzez połączenie dwóch biletów o nieaktualnym nominale do wartości aktualnie obowiązujących cen.

Dopłaty do biletów o nominałach 0,05 zł oraz 0,10 zł będą dostępne w Kasie biletowej ZKM (ul. Krakowska 42) oraz punktach sprzedaży biletów. Łączone bilety należy kasować bezpośrednio po sobie!

Nie wykorzystane pełne karnety (z pięcioma nie skasowanymi odcinkami) o starych nominałach można zamienić na nowe w Kasie biletowej ZKM (ul. Krakowska 42) po uiszczeniu stosownej dopłaty do nowych cen.

Zlikwidowane zostają również bilety za przewóz zwierzęcia lub bagażu o dopuszczalnych wymiarach (tj. takich, których suma wymiarów – długość, szerokość i wysokość nie przekracza 250 cm).

W autobusach obsługujących linie komunikacji miejskiej kierowcy będą prowadzić sprzedaż wyłącznie biletów czasowych 60-minutowych normalnych (3,20 zł), ulgowych lokalnych (1,80 zł) i ulgowych ustawowych (1,60 zł).

Zgodnie z uchwałą nr IX/96/2011 RM w Tarnowie w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób, zmianie ulegną opłaty dodatkowe za przejazd.

Aktualne opłaty dodatkowe i manipulacyjne, obowiązujące od dnia 9 czerwca 2011 roku:

 

Opłaty dodatkowe

Płatność w terminie do 7 dni od daty wystawienia

Płatność w terminie powyżej 7 dni od daty wystawienia

1.       Za przejazd osoby bez ważnego biletu.

2.       Za przejazd osoby na podstawie biletu o zaniżonym nie więcej niż 20% nominale.

3.       Za przewóz rzeczy lub zwierzęcia wyłączonego z przewozu.

 

4.       Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

84,00 zł

33,60 zł


33,60 zł

120,00 zł

 48,00 zł


  48,00 zł

 

360,00 zł

Opłata manipulacyjna

5.       Za brak biletu okresowego, dokumentów uprawniających do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, po późniejszym ich okazaniu.

 

7,20 zł
Zobacz także:
Nowe autobusy z klimatyzacją w tarnowskim MPK (FOTO, WIDEO)
Policzyli pasażerów - zbliża się podwyżka cen biletów
Zakup klimatyzowanych autobusów nie wpłynie na podwyżkę cen biletów
Komentarze...