"Czterdzieści tysięcy możliwości"
access_time 2011-07-18 12:22:01
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą „Czterdzieści tysięcy możliwości”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
Celem głównym projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości” jest zwiększenie przedsiębiorczości w subregionie tarnowskim poprzez kompleksowe wsparcie – doradcze, szkoleniowe, finansowe – 45 osób, kobiet i mężczyzn z terenu powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego lub miasta Tarnowa, którzy ulegli powodzi i/lub osuwiskom w 2010 roku. Realizacja projektu obejmuje: udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego; przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe. Rekrutacja do trzeciej, ostatniej edycji projektu "Czterdzieści tysięcy możliwości" jest prowadzona w dniach od 2 do 16 sierpnia 2011 r. w Biurze Projektu przy ulicy Wałowej 2/2 w Tarnowie. Organizatorzy zą szczególnie osoby długotrwale bezrobotne oraz uczące się. Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu: Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów Tel./fax 14 656 38 98/99 Strona www projektu
Komentarze...