Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 września
access_time 2011-08-29 10:03:00
Od dnia 1 września w komunikacji miejskiej zostanie wznowiona obsługa kursów, które czasowo były zawieszone na okres wakacji.
Dodatkowo od pierwszego dnia nowego roku szkolnego ulegną zmianie rozkłady jazdy linii nr 9, 10, 24 i 39. Od września nie będzie kursować linia nocna N, kursy na tej linii powrócą do obsługi w okresie wakacyjnym przyszłego roku. W okresie wakacji wycofywana jest z obsługi część kursów na liniach 0a, 0b, 3, 5, 6, 8, 10, 24, 25, 30, 36 i 39. Kursy te będą na powrót obsługiwane w okresie roku szkolnego 2011/2012. Nowy rozkład jazdy linii nr 9 przewiduje zwiększenie ilości kursów o 14 w porównaniu do ilości kursów wykonywanych w okresie wakacji. Zmiany w rozkładach jazdy linii 10, 24 i 39 zostały dokonane na wnioski pasażerów po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminy Tarnów. Na linii nr 10 uwzględnione zostały zwiększone potoki pasażerskie po godz. 14:00 z Tarnowa gdzie przewidziano w tym okresie wykonanie dodatkowego kursu do Woli Rzędzińskiej, uwzględniając wnioski pasażerów uległy zmianie czasy odjazdów niektórych kursów. Na liniach 24 i 39 na wnioski mieszkańców dokonano zmian w kursach wykonywanych pod Zajazd Dunajec w Zgłobicach. Dodatkowo na linii nr 24 przyspieszono w dni robocze odjazd pierwszego kursu z Mościc w celu umożliwienia przesiadki na autobusy kursujące na ul. Tuchowską. Sprawdź: aktualny rozkład jazdy komunikacji miejskiej.
Komentarze...