Pozbądź się problemowych odpadów i elektrośmieci
access_time 2011-04-13 14:44:32
Już w najbliższą sobotę, 16 kwietnia 2011 r., w Tarnowie odbędzie się zbiórka „elektrośmieci” oraz odpadów opakowaniowych. Będzie to okazja do bezpłatnego oddania, wyłącznie przez osoby fizyczne, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii czy akumulatorków, jak również plastiku, makulatury, szkła, aluminium lub zużytych opon.


Akcję organizuje Urząd Miasta Tarnowa we współpracy z tarnowskimi firmami: Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM, EKOTAR Sp. z o. o. oraz Branżową Organizacją Odzysku S.A.

Planujemy kontynuowanie akcji dwa razy do roku - wiosną oraz jesienią - w wyznaczonych dniach oraz punktach zbiórki. Jednym z punktów zbiórki będzie teren dawnej "Kapłanówki" przy al. M. B. Fatimskiej, a drugim parking przy Tarnowskim Towarzystwie Żużlowym Unia Tarnów w Mościcach.

Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do przekazywania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, gdyż zawarte są w nim niebezpieczne substancje, które powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane lub w odpowiedni sposób unieszkodliwiane. Odpady opakowaniowe mogą być wykorzystane do produkcji nowych wyrobów. Podczas akcji będzie również okazja do zapoznania się z działalnością tarnowskich firm recyklingowych. Przypominamy, że niektóre odpady problemowe objęte są w Tarnowie całoroczną zbiórką – np. niepotrzebne leki w 14 aptekach.

Odpady zebrane podczas akcji nie będą zdeponowane na składowisku, lecz zostaną przekazane do specjalistycznych zakładów przetwarzania, które zajmą się ich utylizacją. Szczegółowe informacje o tej inicjatywie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMT (Tel. 14 68 82 872) oraz na stronie internetowej www.tarnow.pl.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości i zrobienia porządków! Dla pierwszych mieszkańców oddających odpady przewidziane są upominki!
Komentarze...