Antyczadowe czujki w mieszkaniach MZB
access_time 2011-04-12 12:54:13
Miejski Zarząd Budynków zainstaluje detektory tlenku węgla w 120 mieszkaniach komunalnych. Cel – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Tzw. antyczadowe "czujki" pojawią się w najbardziej zagrożonych lokalach.


Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, spółka – jako zarządca nieruchomości – odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców budynków, którymi zarządza. Kanały spalinowe powinny być czyszczone minimum dwa razy w ciągu roku, a kanały dymowe od kuchni węglowych i pokojowych pieców kaflowych minimum cztery razy w roku.

W przypadku stwierdzenia przez mistrza kominiarskiego jakichkolwiek uchybień, MZB natychmiast podejmuje działania mające wyeliminować zagrożenie. Jednak nie zawsze mieszkańcy zgadzają się na wykonanie w zajmowanym lokalu prac wskazanych w opinii kominiarskiej, bądź też nie stosują się do zaleceń w nich zawartych. Zainstalowanie specjalnych, antyczadowych „czujek” poprawi sytuację.


Zobacz także:
Czujka uratowała kobietę

Komentarze...