Miasto inwestuje w ścieżki rowerowe
access_time 2011-04-05 16:54:23
W ramach ustaleń przyjętych na spotkaniu Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w roku bieżącym przewidziano szereg inwestycji, które mają polepszyć komfortu poruszania się rowerem po Tarnowie.


Najważniejszymi inwestycjami zaplanowanymi na ten rok są m.in.: dokończenie budowy i oznakowania drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wojska Polskiego oraz remont trasy dla jednośladów wzdłuż ulic Wyszyńskiego i Czystej.

Jednak tegoroczne plany to nie tylko budowa nowych odcinków tego rodzaju dróg. W budżecie Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich zaplanowano m.in. obniżenie krawężników przy drodze dla pieszych i rowerów przebiegającej wzdłuż ulic: Lwowskiej przy Mostowej, Szujskiego przy ZSME i Gimnazjum, Elektrycznej przy Centrum Kapitałowym, Krakowskiej przy Pułaskiego na wyspie dzielącej jezdnie oraz zmianę szerokości schodów i pochylni wzdłuż ulicy Al. Solidarności przy skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat.

Największych inwestycji w tym zakresie doczeka się jednak ul. Krakowska. Zostanie przełożona nawierzchnia ciągu dla pieszych i rowerów wzdłuż tej trasy (pomiędzy ul. Koszycką a Przemysłową) oraz wyznaczony zostanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Liściastej do Koszyckiej. Koszt wszystkich zaplanowanych inwestycji „rowerowych” to ponad dwa mln złotych.

Info: Urząd Miasta Tarnowa

Zobacz także:
Pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych
Blokował ulice, by być radnym?
Rowerzyści ponownie zablokowali Tarnów (FOTO)
Władze miasta odpowiadają na postulaty rowerzystów
Rowerzyści zablokowali rondo (FOTO)
Objazd ścieżek rowerowych z Prezydentem i tarnowskimi cyklistami (FOTO)

Komentarze...