Audytorzy ocenili Urząd Miasta Tarnowa
access_time 2011-04-05 15:50:56
Obsługa klienta w tarnowskim magistracie na bardzo wysokim poziomie - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie przeprowadziło kolejny audyt nadzoru dotyczący systemu zarządzania.


Audytorzy wysoko ocenili sposób zarządzania urzędem, działania związane z rozwojem miasta i doskonaleniem procesów funkcjonujących w UMT oraz zaangażowanie i profesjonalizm pracowników. Jednocześnie wskazano na znaczne podniesienie skuteczności systemu zarządzania jakością. Nie stwierdzono ani jednej niezgodności z wymaganiami normy oraz wymaganiami klienta, jak również wymaganiami prawnymi.

W szczególności badano zaangażowanie kierownictwa, orientację na Klienta, cele dotyczące jakości oraz komunikację wewnętrzną. Dodajmy, że audytem zostały objęte następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Tarnowa: Biuro Jakości, Wydział Organizacyjny, Wydział Komunikacji, Wydział Informatyzacji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności, Wydział Urbanistyki i Budownictwa, Zespół Zamówień Publicznych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Stanu Cywilnego.

Po kontroli audytorzy wystąpią do Komitetu Technicznego o utrzymanie przez Urząd Miasta Tarnowa Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.

Komentarze...