Strażacy podsumowali 2010 rok (FOTO)
access_time 2011-03-01 09:55:16
Blisko o 80 proc. wzrosła liczba miejscowych zagrożeń w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009. Ten drastyczny wzrost spowodowany jest powodzią, która nawiedziła region tarnowski. Z raportu wynika, że wskaźnik strażaków przypadających na 1000 mieszkańców jest niski.


Podsumowano funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie za 2010 r. Jednostki ochrony przeciwpożarowej z obszaru chronionego przez KM PSP Tarnów interweniowały podczas 6462 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem 2009 (3924) stanowi wzrost o 67,7 proc.

Liczba miejscowych zagrożeń (5778) w porównaniu z rokiem 2009 wzrosła o 78,4 proc. Ten drastyczny wzrost spowodowany jest większą ilością zdarzeń związanych z usuwaniem skutków powodzi i zmiennych warunków atmosferycznych (usuwanie skutków powodzi, intensywne opady deszczu, opady śniegu, silne wiatry).

W ubiegłym roku nastąpił o 27 proc. wzrost ilości alarmów fałszywych. Jednakże ich ilość utrzymuje się na niskim poziomie i stanowi ok. 1 proc. udziału w ogólnej liczbie zdarzeń.

Liczba ludności na obszarze działania Komendy Miejskiej PSP wynosi około 310 tys. mieszkańców, co przy 193 etatach daje w przeliczeniu na ilość mieszkańców Miasta i Powiatu Tarnowskiego współczynnik 0,62 strażaka na 1000 mieszkańców. To stosunkowo niski wskaźnik, ponieważ w województwie Małopolskim średnia kształtuje się na poziomie 0,68. Dlatego władze tarnowskiej straży podkreślają, że należy w dalszym ciągu czynić starania o pozyskanie dodatkowych etatów.

W 2010 roku strażacy podczas pełnienia służby dziesięć razy ulegli wypadkom. W trzech przypadkach - były to złamania, pęknięcia kości, zwichnięcia, w sześciu przypadkach – stłuczenia, w jednym przypadku - oparzenie.

Pomimo braku środków inwestycyjnych z budżetu państwa, tarnowskiej straży udało się pozyskać specjalistyczny sprzęt na wyposażenie Komendy Miejskiej wraz Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi. Dzięki wsparciu miasta Tarnowa w wysokości 367 tys. złotych zakupiono m.in. poduszkowiec, amfibię, łódź, a także specjalne umundurowanie i paliwo. Dzięki dofinansowaniu jednej z lokalnych gmin oraz Komendy Wojewódzkiej PSP, zakupiono quady z przyczepą do ich przewożenia.


Najważniejsze akcje ratownicze w 2010 roku:

Powódź maj-czerwiec 2010 r.

W połowie miesiąca maja 2010 r., na skutek intensywnych opadów nastąpił gwałtowny przybór poziomu wód w rzekach i strumieniach na terenie Miasta i Powiatu Tarnowskiego, powodując na terenie zarówno miasta Tarnowa, jak i powiatu Tarnowskiego groźną sytuację powodziową. Podobna sytuacja powtórzyła się również na początku miesiąca czerwca 2010 r.

Ogółem w obu tych okresach odnotowano 4413 zdarzeń w których wzięło udział 28618 ratowników. W trakcie działań ratowników ewakuowano łącznie 930 osób, a 72 osobom udzielono pierwszej pomocy medycznej. W działaniach wspierały nas również siły PSP spoza powiatu i województwa a także strażacy z Dani.

17.08.2010 r. Dąbrówka Tuchowska – miał miejsce wypadek z udziałem samochodu ciężarowego „TIR” i autobusu. W wypadku śmierć ponieśli obaj kierowcy pojazdów oraz jeden z pasażerów, 4 osoby odniosły obrażenia.

16.12.2010 r. Tarnów ul. Franciszkańska – miał miejsce pożar budynku mieszkalnego. Trzy osoby poniosło śmierć prawdopodobnie w wyniku zaczadzenia.


Zobacz także:
Dramatyczna sytuacja w Gminie Borzęcin (FOTO)
Powódź w regionie Tarnowskim - zalana Gmina Ciężkowice (FOTO)
Powódź w Tuchowie (FOTO)
Powódź w Tarnowie (FOTO)
Tarnowski samorząd znów pomaga strażakom

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A